1
00:00:06,375 --> 00:00:09,125
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,375 --> 00:00:16,667
Běž.

3
00:00:22,250 --> 00:00:23,833
Já zavřu.

4
00:00:26,875 --> 00:00:28,417
Proč ho bereme s sebou?

5
00:00:28,500 --> 00:00:31,208
Aby za námi pak neposlal Romea.

6
00:00:31,292 --> 00:00:33,625
Pojede s námi, co nejdál to půjde.

7
00:00:33,708 --> 00:00:35,625
Najdou si ho později. Jedeme.

8
00:01:11,917 --> 00:01:13,208
Nezastavuj se.

9
00:01:18,875 --> 00:01:19,708
Běž.

10
00:01:33,083 --> 00:01:34,083
Doleva.

11
00:01:34,958 --> 00:01:35,792
Zahni.

12
00:01:48,917 --> 00:01:51,917
Tohle půjde otevřít
jen letlampou nebo hořákem.

13
00:01:52,500 --> 00:01:53,375
Můžu?

14
00:01:54,250 --> 00:01:55,500
Posluž si, kutile.

15
00:02:00,333 --> 00:02:01,292
To je vedro.

16
00:02:09,125 --> 00:02:11,708
Kdo by to byl řekl, že se ještě uvidíme?

17
00:02:12,542 --> 00:02:13,958
Máš být přece v Namibii.

18
00:02:14,042 --> 00:02:17,292
Tak vidíš. Nakonec nám to oběma ujelo.

19
00:02:19,208 --> 00:02:20,083
Coral.

20
00:02:20,667 --> 00:02:23,833
Musíš mě pustit,
jinak mi Romeo zabije bráchu.

21
00:02:32,500 --> 00:02:33,583
Coral, prosím.

22
00:02:43,417 --> 00:02:44,417
Kurva.

23
00:02:55,417 --> 00:02:56,542
Jdeme to spočítat?

24
00:03:15,958 --> 00:03:17,333
Dalších 10 000.

25
00:03:30,250 --> 00:03:31,958
........