1
00:00:07,000 --> 00:00:09,750
ANIMOVANÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,000 --> 00:00:24,292
ZEMĚ MRTVÝCH

3
00:00:30,333 --> 00:00:34,583
Peněz a zlata do Země mrtvých nenos,

4
00:00:34,667 --> 00:00:39,208
strach a hrůza jediný jsou zde přínos.

5
00:00:40,875 --> 00:00:43,167
Stará dětská říkačka.

6
00:00:43,958 --> 00:00:45,792
Končí to takhle:

7
00:00:45,875 --> 00:00:50,875
uteč pryč, nežli zešílíš,
nevěř tomu, co v Subternii uvidíš.

8
00:00:50,958 --> 00:00:55,375
Ohně pekelné hrůza pohání,
temný Strašák místní pán…

9
00:00:55,458 --> 00:00:56,292
Co to je?

10
00:00:59,917 --> 00:01:01,417
Mějte oči na stopkách.

11
00:01:01,917 --> 00:01:03,667
Najdeme Meč a zmizíme.

12
00:01:04,833 --> 00:01:07,083
Orko? Andro?

13
00:01:07,667 --> 00:01:08,500
Lyn?

14
00:01:14,250 --> 00:01:16,625
Teelo.

15
00:01:34,042 --> 00:01:35,042
Kde to jsme?

16
00:01:38,125 --> 00:01:40,667
Trolla! Můj domov.

17
00:01:41,917 --> 00:01:44,667
Počkat. Já jsem umřel?

18
00:01:44,750 --> 00:01:48,958
Jistěže ne, hlupáku.
Je to iluze vyvolaná Subternií.

19
00:01:54,208 --> 00:01:56,208
Velice dobrá iluze.

20
00:01:57,083 --> 00:01:58,083
Kde jsou ostatní?

21
00:01:59,958 --> 00:02:04,792
Záhad lupo mystická,
ukaž, kde přítel se ukrývá.

22
00:02:10,000 --> 00:02:11,000
Tupče.

23
00:02:16,750 --> 00:02:21,042
Dobrý nápad.
Na Akademii kouzel nám pomůžou.

24
00:02:21,125 --> 00:02:24,708
Počkej, Lyn. Můžu ti říkat Lyn?
........