1
00:00:11,094 --> 00:00:14,097
LORNE MICHAELS UVÁDZA

2
00:00:41,291 --> 00:00:44,837
ROK A TRI MESIACE
PRED SCHMIGADOONOM

3
00:00:44,920 --> 00:00:45,921
PÁN A PANI

4
00:00:46,004 --> 00:00:48,841
A mojim skvelým družičkám
ďakujem za to, že prišli

5
00:00:48,924 --> 00:00:52,010
do Alliance v Nebraske na túto svadbu.

6
00:00:52,803 --> 00:00:56,849
A nakoniec si chcem pripiť
na starkú a starkého Froimsonovcov,

7
00:00:56,932 --> 00:00:59,518
ktorí mi ukázali,
ako má vyzerať pravá láska.

8
00:00:59,601 --> 00:01:03,397
Pred päťdesiatimi rokmi šli na prechádzku
a vošli rovno na úrad.

9
00:01:03,480 --> 00:01:04,940
Už vtedy to vedeli.

10
00:01:05,022 --> 00:01:07,985
Starký to nazval „Froimsonský pocit“.

11
00:01:08,735 --> 00:01:12,072
A ja cítim
Froimsonský pocit k tebe, Eddie.

12
00:01:12,906 --> 00:01:14,741
Dobre, družičky. Čas tancovať.

13
00:01:18,745 --> 00:01:21,498
Túto pieseň nepoznám.
Nicole mi nič nepovedala.

14
00:01:21,582 --> 00:01:24,168
Pokyny sú v texte, len ich nasleduj.

15
00:01:24,251 --> 00:01:28,463
Doprava, doprava
Doľava a doprava

16
00:01:28,547 --> 00:01:29,923
Doľava a doprava

17
00:01:30,007 --> 00:01:32,342
Doľava, doľava

18
00:01:32,426 --> 00:01:35,137
Vykroč dopredu a doprava

19
00:01:35,220 --> 00:01:39,892
A teraz sa k družičkám na parkete

20
00:01:39,975 --> 00:01:42,477
pridajú ich partneri.

21
00:01:42,561 --> 00:01:44,563
- Dobre.
- Poďme na to.

22
00:01:44,646 --> 00:01:48,108
Doprava, doprava
Doľava a doprava

23
00:01:48,192 --> 00:01:51,987
........