1
00:00:03,480 --> 00:00:07,920
Nikdy jsem si nemyslela,
že to bude právě teď,

2
00:00:07,920 --> 00:00:11,590
ale už jsem na cestě ke smrti.

3
00:00:12,000 --> 00:00:15,490
Báseň o umírání, kterou Hana
napsala, když byla takhle malá,

4
00:00:15,490 --> 00:00:21,500
změnila nejen její osud,
ale i osud její rodiny.

5
00:00:21,700 --> 00:00:24,830
Hano, už tam skoro jsme.

6
00:00:24,830 --> 00:00:26,800
Vydrž.

7
00:00:26,800 --> 00:00:28,270
Tati...

8
00:00:29,270 --> 00:00:34,610
Nesmíš to vzdát.
Ti, kdo to vzdají, jsou odsouzeni k záhubě.

9
00:00:35,610 --> 00:00:38,280
Pane doktore! Pane doktore!

10
00:00:38,280 --> 00:00:41,620
Moje dcera má vysokou horečku a může umřít!

11
00:00:41,620 --> 00:00:43,000
Doktore!

12
00:00:48,490 --> 00:00:50,290
Tady, vezmi si tohle.

13
00:00:53,230 --> 00:00:54,630
Je to hořký...

14
00:00:55,630 --> 00:01:00,930
-Když si to vezmeš, určitě se ti uleví. No tak.
-Dobře.

15
00:01:04,910 --> 00:01:09,280
Hanako a Anna.
Přeložila Zíza, korektura fishmancz

16
00:02:22,250 --> 00:02:26,120
Hano, máš hotovou kaši.

17
00:02:26,120 --> 00:02:28,920
Mami! To je bílá rýže!

18
00:02:28,920 --> 00:02:31,590
Musíme být vděční.

19
00:02:31,590 --> 00:02:35,460
Je to díky tomu, že Kičitaró začal pracovat.

20
00:02:35,460 --> 00:02:39,460
Přesně. Hano, sněz to.

21
00:02:46,610 --> 00:02:48,510
To je tak dobrý!

22
00:02:49,510 --> 00:02:53,210
-Chutná?
-Sněz to všechno.

23
00:03:00,890 --> 00:03:03,000
-Zdravím.
-Ahoj.

........