1
00:00:05,638 --> 00:00:09,642
Nuže, mí kvízomilní.
Kdo se těší na souboj mozků?

2
00:00:12,562 --> 00:00:16,149
-Nemůžeme prostě jen chlastat?
-Hraje se o účet na pět zlaťáků.

3
00:00:16,357 --> 00:00:18,985
A jedinou konkurencí
jsou tihle nekňubové.

4
00:00:21,946 --> 00:00:23,239
Máme to v kapse.

5
00:00:23,489 --> 00:00:26,701
Než začneme,
podvodníky předem varuji.

6
00:00:26,826 --> 00:00:30,663
Buďme poctiví, věštci jen kazí hru.

7
00:00:30,788 --> 00:00:33,333
-Já vím všechno!
-Když myslíš.

8
00:00:34,000 --> 00:00:37,628
Dobrá, prvním tématem je...
politická teorie.

9
00:00:38,087 --> 00:00:39,756
Super! Tohle dáme.

10
00:00:39,922 --> 00:00:45,136
Který sošný vládce je znám
pro svou luxusní prdelku?

11
00:00:45,345 --> 00:00:47,889
-Cože?
-Svatý Maxwell Macatý!

12
00:00:48,139 --> 00:00:51,601
Správně! Sto bodů pro Lejboje!

13
00:00:51,726 --> 00:00:54,812
Nemá to být souboj intelektu?

14
00:00:54,937 --> 00:00:58,399
Pozor, slečna je inteleguán.
A já myslela,

15
00:00:58,524 --> 00:01:02,070
že seškrabáváš hovna za peníze.

16
00:01:02,195 --> 00:01:06,115
-Nemusíš těm tupcům nic dokazovat.
-Máš tam něco z vědy?

17
00:01:06,407 --> 00:01:11,120
Jaká vědecká teorie objasňuje
fenomén, při kterém co 18 měsíců

18
00:01:11,245 --> 00:01:13,706
slunce uprostřed dne zmizí z oblohy?

19
00:01:13,873 --> 00:01:16,751
Vím! Anaxagorova teorie
zatmění slunce.

20
00:01:17,126 --> 00:01:20,546
Špatně. Lejbojové?
Zkusíte si tipnout?

21
00:01:22,423 --> 00:01:27,679
Víte... občas chce ďábel
tak moc ojet slunce...

22
00:01:28,388 --> 00:01:32,266
........