1
00:00:01,985 --> 00:00:05,989
Slyšte, slyšte, drazí spoluobčané!

2
00:00:06,364 --> 00:00:09,200
Přeji vám všem krásné Dožínky.

3
00:00:09,701 --> 00:00:13,288
Letošní oslavy zahájíme
hrou na počest

4
00:00:13,413 --> 00:00:17,417
prvních památných Dožínek,
které pokojně slavili

5
00:00:17,542 --> 00:00:21,212
rytíři krále Cragnoora
a původní Listnáči.

6
00:00:22,046 --> 00:00:24,924
Zatleskejte jim. Jsou k zulíbání.

7
00:00:25,717 --> 00:00:28,553
Myslíš, že se zmíní o tom,
jak jsme je vyvraždili

8
00:00:28,678 --> 00:00:30,972
-a vzali jejich zem?
-Pochybuju.

9
00:00:31,097 --> 00:00:33,224
Dějiny se přepisují imrvére.

10
00:00:33,391 --> 00:00:36,936
I čtyři roky starou genocidu?
Zažili jsme ji všichni.

11
00:00:37,020 --> 00:00:41,107
Žil, byl domorodý kmen Listnáčů,
který dlouhá léta

12
00:00:41,274 --> 00:00:45,570
žil za hradbami Dolního Murkfordu.
A dělal tam... kdovíco.

13
00:00:47,030 --> 00:00:50,492
Kukuřici.
Než se vznešený král Cragnoor

14
00:00:50,575 --> 00:00:53,578
vydal na expedici na území Listnáčů,

15
00:00:53,703 --> 00:00:56,831
aby se... skamarádili.

16
00:00:57,165 --> 00:01:01,169
Zdravím, jsem král Cragnoor Hodný
a Listnáče mám moc rád.

17
00:01:03,296 --> 00:01:04,464
To je krása.

18
00:01:05,590 --> 00:01:09,552
-Dáte mi svou zem, prosím?
-Ano, už ji nechceme. Nashle.

19
00:01:09,928 --> 00:01:13,139
Načež naši Listnáči... prostě...

20
00:01:14,891 --> 00:01:17,477
odešli pryč. Pa pa!

21
00:01:18,436 --> 00:01:20,021
Vyhladili jsme je!

22
00:01:20,146 --> 00:01:23,983
A proto každý rok na Dožínky
oslavujeme mír,

........