1
00:00:29,096 --> 00:00:33,896
Titulky 25.7.2021
Andrea1717

2
00:00:34,096 --> 00:00:36,984
ČARODEJNÍCKA VEČERA

3
00:00:40,552 --> 00:00:42,283
Museli ste zachádzať tak ďaleko?

4
00:00:43,733 --> 00:00:45,493
To nie je vaša vec,

5
00:00:46,453 --> 00:00:49,054
Viete, že by to mohlo
byť nebezpečné, že?

6
00:00:54,773 --> 00:00:56,413
Bude to tak zaujímavejšie.

7
00:00:57,894 --> 00:00:59,054
Ale pán Oh...

8
00:01:00,054 --> 00:01:01,894
Veď to nie je prvýkrát,

9
00:01:02,773 --> 00:01:04,054
čo som niekoho nechala zomrieť.

10
00:01:12,493 --> 00:01:13,493
ČARODEJNÍCKA VEČERA

11
00:01:13,534 --> 00:01:17,463
PARADAJKOVÁ POLIEVKA
NA UPOKOJENIE MYSLE
2. EPIZÓDA

12
00:01:17,743 --> 00:01:19,174
Rodičia študentov,

13
00:01:19,213 --> 00:01:21,653
ktorí boli svedkami útoku,
sa sťažovali.

14
00:01:21,894 --> 00:01:24,103
Young Jaeova
a tvoja výpoveď je veľmi dôležitá.

15
00:01:24,334 --> 00:01:26,653
Rozhodli sa v škole založiť
výbor na prevenciu násilia.

16
00:01:26,694 --> 00:01:29,853
Zažili ste nejaké konflikty
pred týmto incidentom?

17
00:01:30,113 --> 00:01:31,512
Môžete zmeniť triedu ak chcete.

18
00:01:33,319 --> 00:01:34,239
ŠKOLSKÝ VÝBOR PRE NÁSILIE

19
00:01:35,840 --> 00:01:38,079
Choi Young Jae bude 2 dni
v škole robiť dobrovoľníka.

20
00:01:38,439 --> 00:01:41,000
Čo sa týka Lee Gil Yonga,
stupeň napadnutia je závažnejší

21
00:01:41,400 --> 00:01:42,840
a má zakázané mimoškolské aktivity.

22
00:01:43,719 --> 00:01:47,760
Musí tiež absolvovať 4 hodiny
psychologického poradenstva.

23
........