1
00:01:30,634 --> 00:01:33,804
WESTWORLD
7. díl: Optický klam

2
00:01:44,815 --> 00:01:46,400
<i>Tati?</i>

3
00:01:47,317 --> 00:01:48,777
<i>Tati.</i>

4
00:01:49,278 --> 00:01:52,864
<i>Vzbuď se. Vzbuď se.</i>

5
00:01:57,077 --> 00:02:01,456
Na chvíli jsem se zasnil.
Kde jsme skončili?

6
00:02:01,832 --> 00:02:06,128
-U toho blázna.
-No ovšem.

7
00:02:07,921 --> 00:02:11,425
Kloboučník. A ten říká:

8
00:02:12,551 --> 00:02:16,722
"Kdybych měl svůj vlastní svět,
byl by samý nesmysl."

9
00:02:16,930 --> 00:02:20,851
Vše by bylo tím, čím není,
nic by nebylo tím, čím je."

10
00:02:21,018 --> 00:02:26,398
Nic by nebylo tím, čím je? Ani já?

11
00:02:31,361 --> 00:02:35,866
Ty jsi dokonalý.
Tu nemoc porazíš.

12
00:02:39,661 --> 00:02:45,125
To ti slibuji.
Dobrá, chce to trochu legrace.

13
00:02:48,045 --> 00:02:50,756
-Tati?
-Copak je, Charlie?

14
00:02:50,922 --> 00:02:54,384
Poslouchej mě. Prosím.

15
00:02:57,763 --> 00:02:59,431
Charlie?

16
00:03:01,308 --> 00:03:02,684
Charlie?!

17
00:03:23,205 --> 00:03:26,666
A nakonec, zpochybňuješ někdy
podstatu svého světa?

18
00:03:27,376 --> 00:03:29,294
Ne.

19
00:03:31,338 --> 00:03:32,798
Dobře.

20
00:03:39,221 --> 00:03:44,476
Vidím tu, že jsi během své linky
vedl s hostem zakázanou konverzaci.

21
00:03:44,643 --> 00:03:45,936
Pověz mi, o co šlo.

22
00:03:46,103 --> 00:03:50,357
Řekl mi, že si ze mě kus uřízne
a vezme si ho domů v aktovce.

23
........