1
00:00:06,341 --> 00:00:11,945
Titulky 26.7.2021
Andrea1717

2
00:01:54,247 --> 00:01:56,716
ZALOŽENÉ NA KOMPLEXNOM OBRAZE
NESMRTEĽNÝCH KRÍŽOM STÁROČIAMI,

3
00:01:56,783 --> 00:01:59,085
CHUNG KUEI SA NARODIL
POČAS VLÁDY DYNASTIE TANG.

4
00:01:59,152 --> 00:02:01,221
VIEROLOMNÍ ÚRADNÍCI
HO FALOŠNE OBVINILI, TAK PRISAHAL

5
00:02:01,287 --> 00:02:03,223
ŽE PO SVOJEJ SMRTI ZNIČÍ
VŠETKÝCH DIABLOV A DÉMONOV.

6
00:02:03,289 --> 00:02:04,958
NEFRITOVÝ CISÁR
HO MENOVAL ZA EXORCISTU.

7
00:02:05,024 --> 00:02:07,227
AKO TRESTATEĽ ZLA, CESTUJE MEDZI
SVETOM ĽUDÍ A PODSVETÍM,

8
00:02:07,293 --> 00:02:09,162
ABY CHYTAL ZLÝCH DUCHOV, DÉMONOV
A TRESTAL ZLO.

9
00:02:10,897 --> 00:02:12,265
ZA TISÍC ROKOV,

10
00:02:12,332 --> 00:02:15,401
AŽ DO SÚČASNOSTI VZNIKLO
O ŇOM VEĽA LEGIEND.

11
00:02:19,072 --> 00:02:19,906
Stojte!

12
00:02:21,241 --> 00:02:22,242
Zastavte!

13
00:02:27,247 --> 00:02:28,715
Zastavte auto.

14
00:02:29,949 --> 00:02:31,918
Čo robíte? Zastavte.

15
00:02:33,386 --> 00:02:34,787
Vpredu sú ľudia.

16
00:02:34,854 --> 00:02:35,755
Zastavte!

17
00:02:54,974 --> 00:02:57,677
Mama!

18
00:02:59,012 --> 00:03:00,313
Mama!

19
00:03:00,380 --> 00:03:03,550
Pomôžte mi niekto.
Zachráňte moju mamu!

20
00:03:17,597 --> 00:03:19,566
Mama, vráť sa!

21
00:03:19,632 --> 00:03:20,934
Mama!

22
00:03:30,009 --> 00:03:31,177
Wu Ching-yuan.

23
00:03:31,244 --> 00:03:33,213
........