1
00:01:47,620 --> 00:01:52,120
Sorn, ať mě pustí. Sorn.

2
00:01:53,500 --> 00:01:57,060
Sorn. Sorn, ať mi neubližujou.

3
00:01:57,060 --> 00:01:59,260
Sorn. Sorn, pomoc!

4
00:01:59,260 --> 00:02:02,120
Ať mě pustí.

5
00:02:03,620 --> 00:02:06,100
Spravedlnost máte ve svých rukou,

6
00:02:06,100 --> 00:02:10,540
je jen na vás, jak s ní naložíte.

7
00:02:25,380 --> 00:02:29,540
Sorn, byl jsem tvůj manžel,
máme spolu dceru.

8
00:02:29,540 --> 00:02:32,490
Neopovažuj se.

9
00:02:35,220 --> 00:02:36,760
Jo.

10
00:02:37,180 --> 00:02:39,280
Byl jsi můj manžel.

11
00:02:41,060 --> 00:02:43,750
Utratil jsi všechny moje peníze.

12
00:02:45,460 --> 00:02:48,400
Naši dceru jsi zaprodal.

13
00:02:49,540 --> 00:02:51,680
Nebýt tebe,

14
00:02:51,680 --> 00:02:54,960
žily bychom normální život.

15
00:02:57,060 --> 00:03:01,200
Předhodil jsi nás těm zvířatům.

16
00:03:02,300 --> 00:03:04,780
Kvůli tobě nás znásilnili!

17
00:03:04,780 --> 00:03:07,860
Ne! Ne, Sorn! Ne!

18
00:03:07,860 --> 00:03:09,660
Ne, Sorn! Ne!

19
00:03:09,660 --> 00:03:12,100
Ne, Sorn! Nech mě.

20
00:03:12,100 --> 00:03:13,720
Nech mě.

21
00:03:22,620 --> 00:03:25,970
Pomstu nejlépe podáváme za studena.

22
00:04:46,020 --> 00:04:48,040
Umře?

23
00:04:49,060 --> 00:04:52,260
Zaslouží si to za to,

24
00:04:52,260 --> 00:04:57,400
co vám dvěma provedl, nebo ne?

25
00:04:58,900 --> 00:05:02,920
Musíte zapomenout na svědomí.
........