1
00:01:39,500 --> 00:01:44,980
Doktorko, to je Parnkaewta
a to je její otec Kulachart.

2
00:01:44,980 --> 00:01:47,860
- Dobrý den.
- Dobrý den. - Dobrý den.

3
00:01:47,860 --> 00:01:54,140
- Jsi nejlepší kamarádka Pheung?
- Ano. Kamarádíme se už od první třídy.

4
00:01:54,140 --> 00:01:58,120
To je skvělé,
můžeš si s Pheung promluvit.

5
00:01:58,120 --> 00:02:03,220
Možná si tě nebude pamatovat,
ale někdy vnímá,

6
00:02:03,220 --> 00:02:06,170
když na ni někdo mluví.

7
00:02:06,520 --> 00:02:08,920
Nebuď překvapená.

8
00:02:08,920 --> 00:02:14,560
Chci, ať s ní děláš to,
co jste dělaly obyčejně.

9
00:02:14,820 --> 00:02:20,300
- Takže teď můžu za Pheung chodit?
- Ano.

10
00:02:20,300 --> 00:02:26,440
Slyšíš to?
Teď mě sem můžeš vozit častěji.

11
00:02:26,780 --> 00:02:28,520
Jistě.

12
00:02:28,900 --> 00:02:33,140
Doktorko, opravdu to Pheung pomůže?

13
00:02:33,140 --> 00:02:36,620
Ano, ale chce to čas.

14
00:02:41,700 --> 00:02:43,280
Pheung.

15
00:02:44,940 --> 00:02:46,640
Jak se máš?

16
00:02:47,340 --> 00:02:49,940
Podívej, kdo je tady.

17
00:02:49,940 --> 00:02:55,100
Pheung, přišla za tebou Parn.
Vzpomínáš si na ni?

18
00:02:55,400 --> 00:02:59,360
Pheung, podívej se na ni.

19
00:03:00,940 --> 00:03:02,620
Pheung.

20
00:03:04,100 --> 00:03:06,120
Jak se máš?

21
00:03:09,340 --> 00:03:11,100
To jsem já.

22
00:03:11,860 --> 00:03:13,700
Podívej.

23
00:03:23,580 --> 00:03:26,100
Uvařil jsem ti makaróny.
........