1
00:00:34,100 --> 00:00:36,100
Podívejte se nahoru.

2
00:01:05,480 --> 00:01:07,700
Postarejte se o to,
aby se nedostali ven.

3
00:01:14,390 --> 00:01:19,410
<i>edna.cz/walking-dead</i>

4
00:01:54,100 --> 00:01:57,260
<i>přeložil Xavik</i>

5
00:02:21,570 --> 00:02:23,730
Kruci. Seš celá?

6
00:02:25,700 --> 00:02:28,390
- Už jsem tam skoro byla.
- Ne, je to moc vysoko.

7
00:02:28,440 --> 00:02:32,060
Takhle si akorát něco uděláš.
Musíme najít lepší cestu.

8
00:02:39,860 --> 00:02:43,370
- Napadlo tě něco?
- Koukám, že tu je voda.

9
00:02:43,730 --> 00:02:47,640
- Musí sem téct odněkud z povrchu.
- Nevidím k ní žádnou cestu.

10
00:02:48,060 --> 00:02:50,190
Počkej, posviť tam na to.

11
00:02:53,150 --> 00:02:56,080
- Mohli bychom po tom přeskákat
na druhou stranu. - Dobrý.

12
00:02:56,150 --> 00:02:59,010
Počkejte.
To jako vážně?

13
00:03:07,860 --> 00:03:10,060
Tak jo.

14
00:03:10,770 --> 00:03:14,150
Připraveni? Jdem na to.

15
00:03:27,370 --> 00:03:31,410
Dobrý. Pokračujem.

16
00:04:24,810 --> 00:04:28,130
- Co kotník?
- Budu v pohodě.

17
00:04:28,190 --> 00:04:31,770
- Můžeš pokračovat s námi?
- Zvládnu to.

18
00:04:36,950 --> 00:04:40,500
Šlapej tam kam já.

19
00:04:53,770 --> 00:04:56,010
Skákej!

20
00:04:57,680 --> 00:04:59,900
Ne!

21
00:05:00,700 --> 00:05:02,860
Na mě se dívejte!

22
00:05:05,660 --> 00:05:08,210
Tady jsem! Tady!

23
00:05:08,610 --> 00:05:10,950
Skákej, chytnu tě.
........