1
00:01:11,420 --> 00:01:17,020
<i>edna.cz/walking-dead</i>

2
00:01:50,910 --> 00:01:54,420
<i>přeložil Xavik</i>

3
00:01:59,840 --> 00:02:01,950
Teď jdi za ní ty.

4
00:02:14,910 --> 00:02:18,880
Čauky. Dobře, dobře.

5
00:02:47,860 --> 00:02:50,040
Ne!

6
00:02:53,000 --> 00:02:55,280
<i>Slyšíš mě, Rosito?</i>

7
00:03:29,800 --> 00:03:32,750
- Znám Aarona.
- Víme, kdo jsi.

8
00:03:33,910 --> 00:03:37,370
Lidé, které jste vyslali ven,
se dostali do problémů.

9
00:03:37,570 --> 00:03:41,420
Uvízli v jeskyni,
ve které má Alfa svou hordu.

10
00:03:41,680 --> 00:03:45,510
Mohou tam pořád být, ale možná
se už dostali ven. Sama nevím.

11
00:03:45,530 --> 00:03:47,840
Říkalas, že je ta horda na poli.

12
00:03:48,620 --> 00:03:52,260
- To byla.
- Teď je v jeskyni?

13
00:03:54,240 --> 00:03:57,620
- Přemístila ji.
- Celou, jo?

14
00:03:58,730 --> 00:04:01,170
A to ještě předtím, než tak dorazili?

15
00:04:05,080 --> 00:04:09,820
- Jen vám říkám, co se stalo.
- Tím si nejsem tak jistý.

16
00:04:14,130 --> 00:04:17,200
- Chci vám pomoci.
- Proč?

17
00:04:22,730 --> 00:04:26,480
To dítě, které odložili na Hilltopu,

18
00:04:28,640 --> 00:04:30,770
je můj synovec.

19
00:04:32,660 --> 00:04:36,330
A já bych udělala cokoliv,
abych ho mohla znovu vidět.

20
00:04:36,660 --> 00:04:38,970
Kde má svou matku?

21
00:04:48,130 --> 00:04:50,310
Umřela.

22
00:04:57,130 --> 00:05:00,970
Ukázala bys nám na mapě,
kde je ta jeskyně?

23
00:05:02,800 --> 00:05:05,130
........