1
00:00:01,512 --> 00:00:06,512
NIEKTORÉ TELEFONÁTY SO ZDROJMI A
PODOZRIVÝMI A DETAILY O NICH BOLI POZMENENÉ

2
00:00:26,026 --> 00:00:27,819
Dobre.

3
00:00:29,029 --> 00:00:30,029
Mám hovoriť?

4
00:00:31,281 --> 00:00:33,867
Príšery sa nerodia, sú vytvorené, my ich vytvárame.

5
00:00:34,409 --> 00:00:36,679
Všetky naše príšery sú vytvorené človekom.

6
00:00:36,703 --> 00:00:39,474
... Vytvárame ich z vecí, ktorých sa bojíme,

7
00:00:39,498 --> 00:00:41,333
vytvárame ich z vecí, ktoré nenávidíme.

8
00:00:45,921 --> 00:00:50,384
V našej minulosti sme sa stali bojazliví
v dôsledku evolučného mechanizmu

9
00:00:50,968 --> 00:00:52,302
na prežitie.

10
00:00:53,095 --> 00:00:55,740
Nechoďte do jaskyne. Je tam tma.

11
00:00:55,764 --> 00:00:57,844
Mohlo by tam byť niečo, čo vás zožerie.

12
00:00:59,685 --> 00:01:01,687
Je to ľudský krycí mechanizmus.

13
00:01:02,980 --> 00:01:06,376
Táto predstava o veciach, ktoré sú mimo kontroly,

14
00:01:06,400 --> 00:01:08,026
o veciach, ktoré nemôžeme ovládať.

15
00:01:09,486 --> 00:01:13,824
Zdá sa, že je to pevne zapojené do ľudskej psychiky.

16
00:01:30,424 --> 00:01:34,024
SNEŽNÝ MUŽ

17
00:01:34,224 --> 00:01:37,024
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

18
00:01:47,105 --> 00:01:49,005
Zdravím, je tam "údajný zabijak?"

19
00:01:50,200 --> 00:01:51,400
Áno, to som ja.

20
00:01:52,112 --> 00:01:55,157
Povedal vám, prečo som volal?

21
00:01:55,357 --> 00:01:57,157
Vravel, že pracujete na nejakom dokumente

22
00:01:57,460 --> 00:01:59,860
a chcete sa porozprávať o Spy Rock,
alebo tak nejako.

23
00:02:00,412 --> 00:02:01,890
Spomenul, že ...

24
00:02:01,914 --> 00:02:03,725
viete, že by ste boli ten
správny človek na rozhovor

........