1
00:00:11,053 --> 00:00:14,056
LORNE MICHAELS UVÁDZA

2
00:00:41,291 --> 00:00:44,711
TRI ROKY A DEVÄŤ MESIACOV
PRED SCHMIGADOONOM

3
00:00:47,297 --> 00:00:49,091
Už ju otvoril?

4
00:00:50,509 --> 00:00:52,386
Nepovedala si mi, že budú nahí.

5
00:00:52,469 --> 00:00:54,680
Nevedela som. Dave to nezmienil.

6
00:00:55,472 --> 00:00:58,016
Preboha. Aj Dave bude nahý?

7
00:00:59,059 --> 00:01:02,020
Jeho postava sa volá
„Nechránený hľadač pravdy“,

8
00:01:02,104 --> 00:01:03,438
takže asi áno.

9
00:01:03,522 --> 00:01:05,147
Nemôžem ho vidieť nahého.

10
00:01:05,232 --> 00:01:06,567
Ale môžeš, sme doktori.

11
00:01:06,650 --> 00:01:08,986
Ja operujem kolená.
Na toto dosť nezará...

12
00:01:09,069 --> 00:01:10,320
To je Dave.

13
00:01:10,404 --> 00:01:11,405
Prerušiť.

14
00:01:12,239 --> 00:01:13,448
Prerušiť misiu.

15
00:01:13,949 --> 00:01:16,660
Lebo netuším,
čo skrýva sa vo vnútri.

16
00:01:16,743 --> 00:01:17,744
Pardon.

17
00:01:17,828 --> 00:01:19,496
- Prepáčte.
- Pardon.

18
00:01:19,580 --> 00:01:21,331
- Pardon.
- Klamárka.

19
00:01:21,415 --> 00:01:23,125
- Snažím...
- Pohni si.

20
00:01:23,208 --> 00:01:24,459
Kráčaj potichu.

21
00:01:29,756 --> 00:01:31,175
DIVADLO PUSTÁ IZBA

22
00:01:33,844 --> 00:01:35,220
Ó, bože.

23
00:01:37,431 --> 00:01:38,640
Páni.

24
........