1
00:00:06,006 --> 00:00:07,966
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,266 --> 00:00:17,267
Tak to bylo něco.

3
00:00:17,350 --> 00:00:18,727
Viděli jste, jak čučel?

4
00:00:18,810 --> 00:00:19,644
Bomba!

5
00:00:21,521 --> 00:00:22,480
Další gauč v háji.

6
00:00:22,564 --> 00:00:25,066
- Dneska tam spíš ty.
- Já tam spím vždycky.

7
00:00:25,150 --> 00:00:27,902
- Ahoj, princezno.
- Jak je?

8
00:00:27,986 --> 00:00:31,448
Neměla bys být na Osmičce
s kámošema a hrát pólo?

9
00:00:33,033 --> 00:00:34,826
Nebo ses rozešla s Topperem?

10
00:00:34,909 --> 00:00:36,077
Jsme jen kamarádi.

11
00:00:36,161 --> 00:00:38,705
Je to jen kámoš.
Máš spoustu kámošů, Sarah.

12
00:00:38,788 --> 00:00:41,166
Jo. A ty jich máš taky dost.

13
00:00:41,249 --> 00:00:42,542
Co tady děláš?

14
00:00:42,625 --> 00:00:43,835
Přijela jsem za Popem.

15
00:00:46,171 --> 00:00:47,589
Našla jsem ostrovní pokoj.

16
00:00:57,265 --> 00:00:59,184
Hele, poslouchejte.

17
00:00:59,976 --> 00:01:03,897
Podle deníku kříž ukrývá tu nejsvětější
relikvii z celého křesťanství,

18
00:01:03,980 --> 00:01:05,273
roucho Spasitele.

19
00:01:05,356 --> 00:01:09,069
Takže říkáš,
že uvnitř kříže je Roucho svaté?

20
00:01:09,152 --> 00:01:13,698
Jo. Píše se tu, že Roucho
dokáže uzdravit nemocné z jakékoli nemoci.

21
00:01:14,866 --> 00:01:18,620
Jo. „Když se alespoň dotknu
Jeho šatu, určitě se uzdravím.“

22
00:01:20,663 --> 00:01:22,499
Co? Chodil jsem do nedělní školy.

23
00:01:22,582 --> 00:01:23,416
Jasně.

........