1
00:00:06,006 --> 00:00:08,258
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,341 --> 00:00:12,679
Je to běloch. Muž. Možná 17, 18 let.

3
00:00:12,762 --> 00:00:15,390
<i>Byl v domě? Nebyl v domě, že ne?</i>

4
00:00:16,266 --> 00:00:18,184
Ukažte mi na kameře jeho tvář.

5
00:00:20,895 --> 00:00:21,896
Podržte mu hlavu!

6
00:00:25,775 --> 00:00:27,861
<i>Ztrácím signál. Slyšíte mě?</i>

7
00:00:28,778 --> 00:00:30,321
<i>Ukažte mi jeho tvář.</i>

8
00:00:32,449 --> 00:00:33,992
- Co se děje?
- Hej!

9
00:00:34,951 --> 00:00:36,578
Nic nevidím.

10
00:00:37,912 --> 00:00:39,039
<i>Haló?</i>

11
00:00:39,122 --> 00:00:40,290
- Zastav to.
- Jo.

12
00:00:48,548 --> 00:00:50,633
Rychle! Zastav ty postřikovače!

13
00:00:51,342 --> 00:00:52,302
Jsou vypnutý?

14
00:00:52,802 --> 00:00:53,636
Jo.

15
00:00:55,889 --> 00:00:57,223
- Haló?
- <i>Pane Camerone…</i>

16
00:00:57,807 --> 00:00:58,808
Ztrácí se nám…

17
00:01:00,310 --> 00:01:01,394
…ve vazbě.

18
00:01:01,478 --> 00:01:03,730
- Ví někdo, proč se spustily?
- Nevím.

19
00:01:03,813 --> 00:01:06,149
Dobře, pozor.

20
00:01:06,232 --> 00:01:07,067
Kruci!

21
00:01:08,151 --> 00:01:10,111
- Co se děje?
- Kdo jste?

22
00:01:10,195 --> 00:01:11,488
Hej, počkej.

23
00:01:11,571 --> 00:01:14,115
Já jsem Val. Hlídám pro Camerony dům.

24
00:01:14,199 --> 00:01:16,242
- Ty tu bydlíš?
........