1
00:00:06,006 --> 00:00:07,924
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:25,775 --> 00:00:29,612
2003 – 2000
JOHN B. ROUTLEDGE

3
00:00:31,531 --> 00:00:32,365
Na Johna B.

4
00:00:33,742 --> 00:00:34,826
A na Sarah.

5
00:00:51,968 --> 00:00:53,136
<i>Něco vám řeknu.</i>

6
00:00:54,137 --> 00:00:55,305
<i>Připraveni?</i>

7
00:00:57,140 --> 00:00:58,349
<i>Jdeme na to.</i>

8
00:00:58,933 --> 00:00:59,893
<i>Všichni, koho znáte,</i>

9
00:01:02,979 --> 00:01:03,980
<i>zemřou.</i>

10
00:01:06,608 --> 00:01:08,234
<i>A když říkám všichni,</i>

11
00:01:08,318 --> 00:01:10,737
<i>myslím všechny.</i>

12
00:01:13,323 --> 00:01:14,282
<i>Vaše matka</i>,

13
00:01:14,866 --> 00:01:15,784
<i>bratr,</i>

14
00:01:16,284 --> 00:01:17,243
<i>sestra,</i>

15
00:01:17,327 --> 00:01:18,411
<i>otec…</i>

16
00:01:21,873 --> 00:01:23,083
<i>všichni přátelé…</i>

17
00:01:36,179 --> 00:01:37,097
NAVŽDYCKY PLEBS

18
00:01:37,180 --> 00:01:38,348
<i>…a všichni nepřátelé…</i>

19
00:01:38,431 --> 00:01:40,391
I když už není mezi námi,

20
00:01:40,475 --> 00:01:45,647
uctěme její památku
a její obětování se ve službě.

21
00:01:45,730 --> 00:01:46,773
<i>…všichni.</i>

22
00:01:46,856 --> 00:01:51,569
Skrze její památku pojďme hledat,
co je správně a spravedlivé.

23
00:01:52,487 --> 00:01:54,322
Ukládáme její tělo do země…

24
00:01:54,405 --> 00:01:56,324
Popel k popelu. Prach na prach.

25
........