1
00:00:31,613 --> 00:00:35,575
Dobře. Zastavte to, slečno úřednice.

2
00:00:36,493 --> 00:00:39,538
Je to jedno z mých
nejtěžších rozhodnutí,

3
00:00:40,247 --> 00:00:43,875
neboť respektuji genialitu vás obou.

4
00:00:44,668 --> 00:00:46,378
Prosím, postavte se.

5
00:00:48,004 --> 00:00:51,383
Tip Top Trina vytvořila taneček,
kterému říká... Jak to bylo?

6
00:00:51,550 --> 00:00:53,635
-Spanky Leg.
-Dala ho na internet.

7
00:00:53,718 --> 00:00:58,348
Krátce nato přišla populární
videohra s podobným tanečkem,

8
00:00:58,431 --> 00:01:02,102
který mohou avataři hráčů
za poplatek ve hře tančit.

9
00:01:02,978 --> 00:01:06,147
Říká mu... Jak to bylo?

10
00:01:06,231 --> 00:01:08,233
Yankee Leg. Něco úplně jiného.

11
00:01:08,316 --> 00:01:11,403
-A Tip Top Trina nedostala ani cent.
-Neměla autorské právo.

12
00:01:11,486 --> 00:01:14,531
Nebylo potřeba.
Nahrála jsem to na TikTok.

13
00:01:14,614 --> 00:01:18,368
A já jsem ho neukradl.
Vlastníte snad hip-hop?

14
00:01:18,535 --> 00:01:21,997
-Vlastníte step?
-Hej! Hej!

15
00:01:22,414 --> 00:01:25,041
Zhluboka se všichni nadechneme.
Uklidníme se.

16
00:01:25,125 --> 00:01:26,501
Dýchejte, prosím.

17
00:01:31,756 --> 00:01:37,053
Dobrá. Po dlouhé debatě s mou
úřednicí přicházím s rozhodnutím.

18
00:01:37,137 --> 00:01:40,557
Z moci, kterou ve mě
nikdo nevložil, shledávám,

19
00:01:40,640 --> 00:01:45,437
že se Garrison Vitar dopustil
krádeže duševního vlastnictví,

20
00:01:45,520 --> 00:01:48,231
když si přivlastnil Spanky Leg.

21
00:01:48,315 --> 00:01:52,611
Výdělek zhruba šesti milionů
dolarů si rozdělíte fifty fifty.

22
00:01:52,694 --> 00:01:54,321
........