1
00:00:00,020 --> 00:01:06,460
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:00,020 --> 00:00:03,979
<i>Pokud někdo něco ví,
pomozte mi najít moji rodinu.</i>

3
00:00:04,680 --> 00:00:07,359
<i>Hledám lidi, paní Chambersová.
Dělám to celý život.</i>

4
00:00:07,360 --> 00:00:10,719
Kdysi jste mi slíbil,
že mi pomůžete.

5
00:00:10,720 --> 00:00:12,919
To bylo před tím krveprolitím.

6
00:00:12,920 --> 00:00:14,799
Krev všech těch lidí,
jako by byla jen dešťová voda

7
00:00:14,800 --> 00:00:17,079
spláchnutá do kanalizace ulic.

8
00:00:17,080 --> 00:00:19,879
<i>Sára, moje dcera.
Zemřela před čtyřmi měsíci.</i>

9
00:00:19,880 --> 00:00:22,399
<i>Nechci váš soucit,
ani si ho nezasloužím.</i>

10
00:00:22,400 --> 00:00:24,319
Jsem zodpovědný za její smrt.

11
00:00:24,320 --> 00:00:26,759
<i>Jak může Kamilla Agostonová
poučovat lidi v této zemi</i>

12
00:00:26,760 --> 00:00:29,039
o přistěhovalecké krizi,
když je sama vdaná za Brita?

13
00:00:29,040 --> 00:00:31,040
Chceš, abych se vrátil domů, že?

14
00:00:31,320 --> 00:00:34,319
- Proč mi pomáháte?
- Protože můžu.

15
00:00:34,320 --> 00:00:36,399
<i>Andras neví, kde je můj syn,</i>

16
00:00:36,400 --> 00:00:38,959
<i>ale prý to může zjistit,</i>

17
00:00:38,960 --> 00:00:41,479
<i>pod podmínkou,
že se přidáte vy.</i>

18
00:00:41,480 --> 00:00:42,720
Dlužíte mi to.

19
00:00:43,320 --> 00:00:44,999
Gomora bude vědět,
kde Will je.

20
00:00:45,000 --> 00:00:46,679
Pokud vám pomůžu, necháte mě jít.

21
00:00:46,680 --> 00:00:49,999
Andras se musí se svými starými
kumpány sejít sám.

22
00:00:50,000 --> 00:00:51,000
Slyšíte mě?

........