1
00:00:13,276 --> 00:00:15,020
Na beton tam pořád něco je.

2
00:00:15,035 --> 00:00:16,130
Já to věděl!

3
00:00:16,153 --> 00:00:17,948
Zůstala tam střepina. Cítím ji.

4
00:00:17,970 --> 00:00:22,984
Podle měřiče je to malá bronzová mince,
nejspíš georgiánská, ale signál je slabý.

5
00:00:23,002 --> 00:00:26,282
Doktoři mi nechtějí věřit.
Prý vyvádím pro nic za nic.

6
00:00:26,300 --> 00:00:28,608
- A jak se cítíš?
- Ujde to.

7
00:00:28,627 --> 00:00:31,472
Ještě štěstí, že jsem měl
svoje trojvrstvé bojové chrániče.

8
00:00:31,490 --> 00:00:35,365
- Našli tě dost daleko od kráteru.
- Jo, odhodilo mě to 12 metrů.

9
00:00:35,393 --> 00:00:38,113
- Utíkal jsi?
- Ne. Ne, to ta tlaková vlna.

10
00:00:38,132 --> 00:00:41,068
- Tak kdy tě pustí?
- Za pár dní.

11
00:00:41,087 --> 00:00:43,240
Chtějí mít jistotu,
že se rány nezanítí.

12
00:00:43,258 --> 00:00:45,429
Ale tu střepinu by ti měli vyndat.

13
00:00:45,448 --> 00:00:48,929
Nemůžeš hledat s kusem kovu v noze,
měl bys signál na každém kroku.

14
00:00:48,947 --> 00:00:51,484
Kvůli tomu to odpískal Barry Sheen.

15
00:00:59,746 --> 00:01:01,331
Překlad: datel071

16
00:01:02,683 --> 00:01:05,806
- Koho by to napadlo?
Pan Bezpečnost Především. - No jo, Russi.

17
00:01:05,825 --> 00:01:08,948
- A nakonec to schytá on.
- Víš, co to bylo za bombu?

18
00:01:08,967 --> 00:01:13,114
Jen obyčejná zápalná Flam C 500,
co používala Luftwaffe, Hughu.

19
00:01:13,141 --> 00:01:14,240
Paráda.

20
00:01:14,698 --> 00:01:17,822
- Z toho plyne ponaučení pro všechny.
- Jo, a jaké, Russi?

21
00:01:17,849 --> 00:01:19,233
Nevykopávejte bomby?

22
00:01:19,251 --> 00:01:20,909
Neodpalujte bomby.
........