1
00:00:28,916 --> 00:00:30,625
{\an8}POSTAVY A UDÁLOSTI JSOU VYMYŠLENÉ

2
00:00:30,708 --> 00:00:32,250
{\an8}MOŽNÁ PODOBA JE ČISTĚ NÁHODNÁ

3
00:00:41,833 --> 00:00:45,000
{\an8}PODLE ROMÁNU ANTHONY THORNA

4
00:01:57,333 --> 00:02:00,333
<i>Po celém světě</i>
<i>se sbírají demokratické síly,</i>

5
00:02:00,416 --> 00:02:01,791
<i>aby bránily svobodu moří.</i>

6
00:02:02,541 --> 00:02:05,583
<i>Ve Středozemí,</i>
<i>tradičním centru rovnováhy moci,</i>

7
00:02:05,666 --> 00:02:09,375
<i>je velká spojenecká námořnická flotila</i>
<i>na hlídce a na cvičení,</i>

8
00:02:09,458 --> 00:02:12,000
<i>připravena utkat se s každou výzvou,</i>
<i>která ji čeká.</i>

9
00:02:12,708 --> 00:02:15,666
<i>Muži jsou pozorní a dobře si uvědomují,</i>

10
00:02:15,750 --> 00:02:20,083
<i>jak důležitou roli</i>
<i>při určování světové budoucnosti hrají.</i>

11
00:02:20,166 --> 00:02:21,750
Dobrý den, pane.

12
00:02:21,833 --> 00:02:23,250
Zase mám barvu na rukou.

13
00:02:23,333 --> 00:02:25,416
- Z čeho?
- Ze žebříku.

14
00:02:25,500 --> 00:02:26,458
Aha.

15
00:02:26,541 --> 00:02:28,375
<i>Nejsou to tradiční</i>

16
00:02:28,458 --> 00:02:29,958
<i>a vybroušení staromilci,</i>

17
00:02:30,041 --> 00:02:32,291
<i>přesto jsou pyšní na své dědictví.</i>

18
00:02:32,375 --> 00:02:34,916
<i>Dnes je každý z nich zkušeným technikem</i>

19
00:02:35,000 --> 00:02:37,916
<i>a odborníkem na složité nástroje</i>
<i>moderní války.</i>

20
00:02:38,000 --> 00:02:39,750
Žebřík jsme nenatírali tři měsíce.

21
00:02:39,833 --> 00:02:42,125
- Proč ne?
- Ano, pane.

22
00:02:42,208 --> 00:02:45,458
<i>Pro tyto bojovníky a jim podobné</i>

23
00:02:45,541 --> 00:02:48,666
<i>není válka jen vágní hrozbou budoucnosti,</i>

........