1
00:00:13,760 --> 00:00:16,600
Ahoj a vítejte na parném místě,

2
00:00:16,800 --> 00:00:18,320
kterým je Kambodža.

3
00:00:48,960 --> 00:00:52,080
Existuje mnoho způsobů,
jak se přes tuhle zemi dostat.

4
00:00:52,160 --> 00:00:55,680
Mohli bychom použít koně,
tuk-tuky nebo traktory,

5
00:00:55,760 --> 00:00:59,600
ale pan Wilman usoudil,
že bychom se měli sejít právě tady

6
00:00:59,960 --> 00:01:01,320
se třemi čluny,

7
00:01:01,400 --> 00:01:05,320
a to se moc nelíbilo mým kolegům.

8
00:01:05,400 --> 00:01:06,360
-Ne.
-Je to tu.

9
00:01:06,440 --> 00:01:07,680
Nesnáším čluny.

10
00:01:07,760 --> 00:01:09,560
Jsem z Birminghamu. Vysvětlím.

11
00:01:09,640 --> 00:01:11,920
Je nejdál od moře v celé Británii.

12
00:01:12,040 --> 00:01:13,280
-Plný kanálů!
-Neplavíme se!

13
00:01:13,400 --> 00:01:15,520
Lidé z Birminghamu vždycky říkají:

14
00:01:15,560 --> 00:01:16,840
„Benátky severu.“

15
00:01:16,920 --> 00:01:19,640
Jako by Benátčané říkali:
„Birmingham jihu.“

16
00:01:19,760 --> 00:01:21,920
Kanály jsou jen pro převoz uhlí.

17
00:01:22,000 --> 00:01:24,080
To taky nechci. Jsem z Birminghamu.

18
00:01:24,160 --> 00:01:26,720
Nelyžuji a nejezdím člunem. Tečka.

19
00:01:26,840 --> 00:01:28,280
Mám dělat pořad o autech,

20
00:01:28,360 --> 00:01:32,080
ne o vaření,
restaurování fresek ani o člunech.

21
00:01:32,160 --> 00:01:34,160
Nemám čluny rád. Nelze jim věřit.

22
00:01:34,240 --> 00:01:35,880
To je to správné slovo.

23
00:01:35,960 --> 00:01:37,240
Nelze věřit něčemu,

24
........