1
00:00:20,896 --> 00:00:21,897
{\an8}VIDĚLI JSTE...

2
00:00:21,981 --> 00:00:25,025
{\an8}„Jelikož jste v plážových buginách,
pojedete na pláž

3
00:00:25,151 --> 00:00:28,612
<i>„v tom nejsevernějším bodu Namibie,</i>
<i>na hranicích s Angolou.</i>

4
00:00:28,863 --> 00:00:30,865
„Je to 1600 kilometrů.“

5
00:00:31,365 --> 00:00:33,367
<i>Musíme tu silnici najít.</i>

6
00:00:33,492 --> 00:00:36,537
Hledat to ve tmě bude docela blbost.

7
00:00:37,079 --> 00:00:40,166
Poslouchejte. Já najdu Jižní kříž.

8
00:00:41,125 --> 00:00:42,835
Tohle je špatný nápad.

9
00:00:42,918 --> 00:00:44,503
Svěřujeme své životy

10
00:00:44,587 --> 00:00:47,423
orangutanovi, který si myslí,
že je Patrick Moore.

11
00:00:47,715 --> 00:00:51,260
<i>Dvacet čtyři hodin chladné mizérie</i>

12
00:00:51,343 --> 00:00:53,429
<i>a nedosáhli jsme vůbec ničeho.</i>

13
00:00:53,512 --> 00:00:55,806
Absolutně vůbec ničeho.

14
00:00:57,725 --> 00:00:58,934
<i>Blíží se to.</i>

15
00:01:01,479 --> 00:01:03,606
To je ta nejlepší poušť, na jaké jsem byl.

16
00:01:04,440 --> 00:01:05,649
Ty krávo!

17
00:01:09,862 --> 00:01:14,408
<i>Ve skutečnosti je to</i>
<i>velký oranžový smrtící stroj.</i>

18
00:01:17,495 --> 00:01:19,163
<i>Můj Bože!</i>

19
00:01:19,663 --> 00:01:21,957
Prosím, vyjeď to. Prosím!

20
00:01:26,295 --> 00:01:29,548
Musíme hned najít silnici.
Tohle přestává být sranda.

21
00:01:29,632 --> 00:01:31,592
<i>Nechci další noc na poušti.</i>

22
00:01:32,176 --> 00:01:36,055
Proboha. Mohl bych jet
na východ i na západ.

23
00:01:36,138 --> 00:01:38,098
Ať pojedeš kamkoliv, někam to vede.

24
00:01:38,182 --> 00:01:41,644
........