1
00:00:16,809 --> 00:00:17,893
{\an8}JOHANNESBURG

2
00:00:39,206 --> 00:00:40,916
KOLÉBKA LIDSTVA

3
00:01:15,743 --> 00:01:19,413
Děkujeme vám všem. Mockrát díky. Díky.

4
00:01:20,289 --> 00:01:24,752
Vítejte u <i>The Grand Tour</i>. Tento týden...

5
00:01:26,420 --> 00:01:28,339
<i>Já řídím sedan.</i>

6
00:01:31,675 --> 00:01:33,886
<i>James řídí skříňový náklaďák.</i>

7
00:01:36,263 --> 00:01:38,933
<i>A Richard bojuje na nože.</i>

8
00:01:39,517 --> 00:01:40,684
Zatančíme si.

9
00:01:42,436 --> 00:01:45,231
Tohle všechno nás čeká, ale nejprve

10
00:01:45,314 --> 00:01:48,150
vám vysvětlím, kde jsme.
Je to Jihoafrická republika.

11
00:01:48,234 --> 00:01:51,654
Tamhle v dáli můžete vidět Johannesburg,

12
00:01:51,737 --> 00:01:56,367
ale tomuhle místu se říká Kolébka lidstva.

13
00:01:56,450 --> 00:01:57,785
Říká se mu tak proto,

14
00:01:57,868 --> 00:02:01,288
že archeologové určili,
že přímo na tomhle místě

15
00:02:01,372 --> 00:02:04,375
se lidstvo oddělilo od lidoopů.

16
00:02:09,964 --> 00:02:11,257
No, chci říct...

17
00:02:15,427 --> 00:02:16,428
Co?

18
00:02:16,512 --> 00:02:17,847
Buď rozumný.

19
00:02:17,930 --> 00:02:20,808
Naučil ses natahovat si ponožky,
ale co jiného?

20
00:02:20,891 --> 00:02:22,935
Snažím se tady být hlubokomyslný.

21
00:02:23,018 --> 00:02:24,937
-Pokračuj.
-Snažím se,

22
00:02:25,020 --> 00:02:29,149
protože tohle místo je počátek.
Tady se začaly psát lidské dějiny.

23
00:02:29,233 --> 00:02:32,528
Všichni, kdo sem přijdou,
se jakoby vrací domů.

24
00:02:32,611 --> 00:02:34,488
........