1
00:00:33,291 --> 00:00:35,291
<i>- Můžeme, Patricku?</i>
<i>- Jo, jsem připraven.</i>

2
00:00:35,375 --> 00:00:37,500
<i>Ma-Ma-Ma-Marie Antoinetta.</i>

3
00:00:38,041 --> 00:00:39,916
<i>Na místa, všichni!</i>

4
00:00:40,000 --> 00:00:42,125
<i>Vyhoďte někdo toho psa!</i>

5
00:00:42,208 --> 00:00:43,916
<i>- Yanne!</i>
<i>- Mám to pod kontrolou.</i>

6
00:00:44,000 --> 00:00:45,708
<i>Pouze úvod, dobře?</i>

7
00:00:45,791 --> 00:00:48,541
<i>Dobře, vezmu to od data procesu.</i>

8
00:00:48,625 --> 00:00:50,041
<i>Jdeme na to.</i>

9
00:00:50,125 --> 00:00:52,541
<i>3, 2, 1, hudba!</i>

10
00:00:53,916 --> 00:00:55,416
<i>Vyhoďte toho psa!</i>

11
00:00:55,500 --> 00:00:56,666
<i>Je to spíše fenka.</i>

12
00:00:56,750 --> 00:01:00,500
14. října 1793,

13
00:01:00,583 --> 00:01:03,541
Marie Antoinetta stojí
před Revolučním tribunálem

14
00:01:03,625 --> 00:01:06,833
a veřejným žalobcem Fouquier-Tinvillem.

15
00:01:06,916 --> 00:01:09,041
Soudní řízení proběhne rychle.

16
00:01:09,125 --> 00:01:12,666
Je obviněna ze spiknutí
s cizími mocnostmi.

17
00:01:12,750 --> 00:01:16,083
Obhájci Marie Antoinetty,
Ducoudray a Lagarde,

18
00:01:16,166 --> 00:01:19,583
oba mladí a nesmělí, jsou bezmocní.
<i>- Pospěš!</i>

19
00:01:19,666 --> 00:01:23,833
Porotě jsou položeny čtyři otázky
obviňující Marii Antoinettu.

20
00:01:23,916 --> 00:01:27,125
Na všechny čtyři otázky
porotci odpoví: „Ano“.

21
00:01:27,208 --> 00:01:28,625
<i>Ohlas příští pořad.</i>

22
00:01:29,625 --> 00:01:32,041
Příští týden opustíme Malý Trianon,

23
00:01:32,125 --> 00:01:35,750
táflované a zlacené stěny
Královnina divadla,
........