1
00:01:47,140 --> 00:01:50,360
Ještě kousek. Dost! Dost! Dost! Dost!

2
00:01:51,500 --> 00:01:53,340
Rychle.

3
00:02:17,140 --> 00:02:21,300
Maii, během předávky
na nás vlítli policajti.

4
00:02:21,300 --> 00:02:25,040
- Všechno sbal.
- Jdou po nás, spakujte se.

5
00:02:25,440 --> 00:02:29,220
Někdo nás prásknul.
Jak by nás jinak našli?

6
00:02:29,220 --> 00:02:31,440
Co se děje?

7
00:02:37,020 --> 00:02:43,640
- Práskla jsi nás poldům?
- Nepráskla. Zdrháme před nimi.

8
00:02:47,020 --> 00:02:52,900
- Tak kdo to byl? - Já ne.
- Práskla jsi nás? - Nepráskla.

9
00:02:52,900 --> 00:02:55,220
Nech ji.

10
00:02:55,580 --> 00:02:58,460
- Já to nebyla.
- Tak kdo?

11
00:02:58,460 --> 00:03:02,120
Já ne. Já to nebyla.

12
00:03:02,620 --> 00:03:07,420
Tak kdo to byl? Kdo?

13
00:03:07,420 --> 00:03:08,940
Odhoď zbraň!

14
00:03:11,420 --> 00:03:16,420
- Ustupte, nebo střelím.
- To ne. Sa! Neubližuj jí!

15
00:03:16,420 --> 00:03:19,860
- Co to sakra děláš?
- Snažím se nás odsud dostat.

16
00:03:19,860 --> 00:03:22,720
Ustupte, nebo střelím.

17
00:03:25,700 --> 00:03:27,440
Ustupte.

18
00:03:27,900 --> 00:03:29,740
Odhoď zbraň!

19
00:03:29,740 --> 00:03:33,960
Neustoupíte?
Stejně jsi nás práskla ty.

20
00:04:00,980 --> 00:04:03,600
- Běžte.
- Pojďte. Utečeme.

21
00:04:14,780 --> 00:04:16,599
Za nimi.

22
00:04:21,060 --> 00:04:22,840
Maii!

23
00:04:25,060 --> 00:04:26,600
........