1
00:00:06,040 --> 00:00:09,720
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,120 --> 00:00:18,840
<i>Ve světle nových publikovaných faktů</i>
<i>o fenoménu UFO</i>

3
00:00:18,920 --> 00:00:24,480
<i>je svět jen malý krůček</i>
<i>od přijetí doposud zatajované pravdy.</i>

4
00:00:24,560 --> 00:00:27,720
<i>A sice té, že nejsme ve vesmíru sami.</i>

5
00:00:28,520 --> 00:00:32,040
<i>Může to být už jen otázka pár měsíců,</i>
<i>než nejvyšší úřady</i>

6
00:00:32,120 --> 00:00:36,920
<i>budou muset zvážit dostupné možnosti,</i>
<i>jak tuto závažnou zprávu lidem sdělit.</i>

7
00:00:37,000 --> 00:00:38,920
<i>Nebude to jednoduché.</i>

8
00:00:39,000 --> 00:00:45,400
<i>Po 6 000 let bylo lidstvo</i>
<i>hlavní životní formou ve vesmíru</i>.

9
00:00:46,040 --> 00:00:51,320
<i>Ale čemu bude svět čelit</i>
<i>po zveřejnění pravdy o UFO?</i>

10
00:00:52,200 --> 00:00:56,880
<i>Co odhalí vyšetřování,</i>
<i>které bude bezpochyby následovat?</i>

11
00:00:58,320 --> 00:00:59,600
Jsou to velké otázky.

12
00:00:59,680 --> 00:01:00,720
Ty největší.

13
00:01:00,800 --> 00:01:04,520
Co jsou zač? Odkud přišli?
Proč jsou tu? Proč je zajímáme?

14
00:01:04,600 --> 00:01:06,800
Na to nikdo nemá odpovědi.

15
00:01:06,880 --> 00:01:09,680
Ale myslím,
že je dobré snažit se zjistit proč.

16
00:01:09,760 --> 00:01:11,960
Protože my je očividně zajímáme.

17
00:01:12,480 --> 00:01:14,280
Věřím, že tato plavidla

18
00:01:14,360 --> 00:01:19,680
proti nám nevykázala
žádnou nepřátelskou aktivitu.

19
00:01:19,760 --> 00:01:22,080
Mohou nás pozorovat.

20
00:01:22,160 --> 00:01:25,040
Mohli by nám pomáhat se vyvíjet.

21
00:01:25,120 --> 00:01:28,000
Myslím, že je tu bezpočet možností.

22
00:01:28,520 --> 00:01:30,840
My můžeme jejich činy posuzovat.

23
00:01:30,920 --> 00:01:32,400
........