1
00:00:06,040 --> 00:00:09,680
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,480 --> 00:00:15,720
<i>Jedním z nejdiskutovanějších témat</i>
<i>ohledně UFO</i>

3
00:00:15,800 --> 00:00:19,120
<i>je možná existence mimozemských lodí,</i>

4
00:00:19,200 --> 00:00:23,160
<i>které havarovaly na Zemi a teď jsou</i>
<i>v tajných vojenských základnách.</i>

5
00:00:23,960 --> 00:00:25,440
<i>Pokud existují,</i>

6
00:00:25,520 --> 00:00:27,560
<i>jak daleko vědci pokročili</i>

7
00:00:27,640 --> 00:00:31,200
<i>ve snaze pochopit a napodobit technologie,</i>

8
00:00:31,720 --> 00:00:34,960
<i>které mohou být</i>
<i>desítky tisíc let před našimi?</i>

9
00:00:35,480 --> 00:00:40,720
<i>Oficiálně takové programy neexistují</i>
<i>a jsou tak dobře chráněné,</i>

10
00:00:40,800 --> 00:00:44,280
<i>že šance na únik informací</i>
<i>je prakticky nulový.</i>

11
00:00:44,360 --> 00:00:45,720
CIA

12
00:00:45,800 --> 00:00:47,640
Snaží se ta tajemství chránit.

13
00:00:47,720 --> 00:00:52,360
Snaží se ochránit
svoje patentované technologie.

14
00:00:52,440 --> 00:00:54,360
Oni jsou jediní, kdo je má.

15
00:00:54,440 --> 00:00:56,800
A mohlo by to vysvětlit, proč se USA

16
00:00:56,880 --> 00:00:59,400
tolik liší od mnoha jiných zemí.

17
00:00:59,480 --> 00:01:01,720
Protože si chrání svoje zdroje.

18
00:01:02,240 --> 00:01:05,160
Mít přístup k těmto znalostem,

19
00:01:05,640 --> 00:01:10,160
které zbytek světa nemá,
vám dává určitou moc.

20
00:01:10,240 --> 00:01:15,160
Dává vám to možnost
tajně studovat technologie

21
00:01:15,240 --> 00:01:18,640
a mít výhody, které zbytek svět nemá.
To je mocné.

22
00:01:18,720 --> 00:01:22,840
Je to takový vojenský přístup k věci.

23
00:01:22,920 --> 00:01:25,920
Nezajímá je mimozemský život
........