1
00:00:07,216 --> 00:00:10,636
Reparativní či konverzní terapie
je pokus o změnu

2
00:00:10,719 --> 00:00:13,889
sexuální orientace nebo genderové identity

3
00:00:13,972 --> 00:00:19,102
náboženským vůdcem, certifikovaným
poradcem nebo v podpůrných skupinách.

4
00:00:19,186 --> 00:00:22,731
Všechny velké
zdravotnické a psychologické organizace

5
00:00:22,814 --> 00:00:25,192
označily tyto praktiky za škodlivé.

6
00:00:40,290 --> 00:00:43,794
OD TRANS KE KRISTU

7
00:01:00,352 --> 00:01:01,186
Dobrý den,

8
00:01:02,187 --> 00:01:03,897
potřebujete dnes modlitbu?

9
00:01:04,565 --> 00:01:05,399
Ne, děkuji.

10
00:01:05,899 --> 00:01:08,110
Dobře, mějte se fajn

11
00:01:08,193 --> 00:01:09,027
Vy taky.

12
00:01:12,406 --> 00:01:15,200
Ahoj, nepotřebujete dneska modlitbu?

13
00:01:15,284 --> 00:01:19,538
Já se tu modlím s lidmi,
vyprávím jim svůj příběh

14
00:01:19,621 --> 00:01:20,747
a pak se pomodlíme.

15
00:01:22,082 --> 00:01:23,041
Tohle jsem já.

16
00:01:23,959 --> 00:01:25,836
Dřív jsem žil jako transgender,

17
00:01:25,919 --> 00:01:29,047
nechal jsem toho
a vydal se následovat Ježíše Krista.

18
00:01:29,131 --> 00:01:30,424
- Jste věřící?
- Ano.

19
00:01:30,507 --> 00:01:33,844
Otče náš,
děkuji ti za sestry, které jsem potkal

20
00:01:33,927 --> 00:01:36,096
a které také věří v tebe, Ježíši.

21
00:01:36,179 --> 00:01:39,891
Ve jménu Ježíše Krista
jim žehnám a modlím se s nimi. Amen.

22
00:01:39,975 --> 00:01:40,976
Amen.

23
00:01:41,059 --> 00:01:45,522
Tohle jsem byl já, byl jsem transgender.
Drogy, alkohol a homosexualita.
........