1
00:02:56,833 --> 00:02:58,083
Na co koukáte?

2
00:02:58,166 --> 00:03:00,000
Kdo? Já?

3
00:03:00,083 --> 00:03:01,541
Ano, vy. Co je s vámi?

4
00:03:01,625 --> 00:03:02,666
Nic.

5
00:03:03,208 --> 00:03:05,458
Na něco se díváte.

6
00:03:05,541 --> 00:03:07,666
Na vaše ucho.

7
00:03:07,750 --> 00:03:09,500
Co mám s uchem?

8
00:03:09,583 --> 00:03:10,916
Jste snad doktor?

9
00:03:11,791 --> 00:03:14,041
- Ne.
- Tak mě nechte bejt.

10
00:03:30,333 --> 00:03:33,208
Vypadáte jako účetní.

11
00:03:33,291 --> 00:03:35,083
Taky že jsem účetní.

12
00:04:06,041 --> 00:04:08,583
- Vy mě sledujete?
- Ano.

13
00:04:08,666 --> 00:04:11,250
- A proč?
- Potřebuju společnost.

14
00:04:11,333 --> 00:04:12,708
Společnost? K čemu?

15
00:04:12,791 --> 00:04:15,666
Popovídat si. Dneska už nikdo nemluví.

16
00:04:15,750 --> 00:04:17,291
Ale já mluvit nechci.

17
00:04:20,583 --> 00:04:22,750
A vůbec se mi nezdáte.

18
00:04:22,833 --> 00:04:25,083
Mě se vyplatí poznat.

19
00:04:25,166 --> 00:04:26,375
O tom pochybuju.

20
00:04:28,333 --> 00:04:30,708
Vypadáte jako člověk s divnými nápady.

21
00:04:31,958 --> 00:04:32,791
Jakými?

22
00:04:32,875 --> 00:04:34,791
Nechte mě už bejt!

23
00:04:52,250 --> 00:04:54,375
Vy snad nemáte divné nápady?

24
00:04:54,458 --> 00:04:55,916
Jaký jako?

25
........