1
00:00:02,086 --> 00:00:04,213
TENTO PŘÍBĚH VYCHÁZÍ ZE SKUTEČNOSTI.
URČITÉ OSOBY, JEJICH POPIS,

2
00:00:04,297 --> 00:00:05,715
UDÁLOSTI, MÍSTA A DIALOGY

3
00:00:05,798 --> 00:00:07,675
BYLY UPRAVENY PRO DRAMATICKÉ ÚČELY.

4
00:02:16,929 --> 00:02:17,764
Drž hubu.

5
00:02:18,598 --> 00:02:19,432
Jdeme!

6
00:02:38,785 --> 00:02:41,746
Protiteroristické centrum CIA
"Alec Station"

7
00:02:48,753 --> 00:02:49,587
Ano?

8
00:02:52,173 --> 00:02:54,300
Profesore, máme hard disk.

9
00:03:00,473 --> 00:03:01,307
Hodná holka.

10
00:03:17,114 --> 00:03:19,367
TOHLE JE ZAČÁTEK...

11
00:03:38,803 --> 00:03:39,637
Ano, pane.

12
00:03:39,720 --> 00:03:42,390
9/11 Společné vyšetřování , 2004

13
00:03:43,683 --> 00:03:46,227
Uvedl byste do záznamu
své jméno a zaměstnání?

14
00:03:46,435 --> 00:03:48,187
Zvláštní agent Ali Soufan,

15
00:03:48,521 --> 00:03:50,273
Federální vyšetřovací služba.

16
00:03:50,523 --> 00:03:51,941
Datum a místo narození?

17
00:03:52,275 --> 00:03:53,943
8. července 1971

18
00:03:54,026 --> 00:03:55,152
Sidon, Libanon.

19
00:03:55,820 --> 00:03:56,821
Agente Soufane,

20
00:03:57,071 --> 00:04:01,075
na předběžném zasedání jste uvedl,
že CIA několikrát neposkytla

21
00:04:01,158 --> 00:04:03,870
FBI informace,

22
00:04:04,328 --> 00:04:07,748
které by zabránily útokům z 11. září.

23
00:04:08,374 --> 00:04:09,917
Ano, pane.

24
00:04:10,668 --> 00:04:13,671
To, co tvrdíte,
je v rozporu se svědectvím CIA.
........