1
00:00:25,916 --> 00:00:28,416
- Sereš mě.
- Teď budeš sprostá?

2
00:00:28,500 --> 00:00:30,458
S tebou to jinak nejde.

3
00:00:30,541 --> 00:00:33,250
Nesnáším tě. Jsi hnusák. Je mi z tebe zle.

4
00:00:33,750 --> 00:00:36,000
- Ještě něco?
- V posteli nestojíš za nic.

5
00:00:37,166 --> 00:00:38,250
Typický běloch.

6
00:00:39,958 --> 00:00:41,000
Děvko.

7
00:04:10,333 --> 00:04:11,583
Co tělo? Viděl ho?

8
00:04:12,416 --> 00:04:13,875
Co tělo?

9
00:04:13,958 --> 00:04:17,416
Ani stopy. Je to kabriolet.

10
00:04:17,500 --> 00:04:18,916
Muselo vyplavat.

11
00:04:19,000 --> 00:04:21,875
Vůbec nic nenašli.

12
00:04:21,958 --> 00:04:24,666
V tom dnešním přílivu se nedivím.

13
00:04:24,750 --> 00:04:25,916
Balíme to.

14
00:04:38,000 --> 00:04:39,041
Dobrý den.

15
00:04:41,166 --> 00:04:42,333
Jsem Claudův bratr.

16
00:04:44,500 --> 00:04:46,041
- Serge?
- Ano.

17
00:05:00,125 --> 00:05:01,291
Dorazil jste rychle.

18
00:05:01,875 --> 00:05:04,000
Hned mi volali, tak jsem přijel.

19
00:05:04,708 --> 00:05:05,916
Jak se to stalo?

20
00:05:07,541 --> 00:05:10,125
Jeli jsme rychle a dostali smyk.

21
00:05:10,208 --> 00:05:13,708
To mi říkali. Ale jak jste vyvázla?

22
00:05:14,875 --> 00:05:16,416
Já… vyskočila jsem.

23
00:05:17,208 --> 00:05:18,250
A proč on ne?

24
00:05:20,583 --> 00:05:25,583
Zkoušel zařadit a brzdit.
Asi jsem měla rychlejší reflex.

........