1
00:00:01,620 --> 00:01:01,400
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:01,500 --> 00:00:04,220
<i>- To ti jí nevrátí.
- Myslíš, že to nevím?</i>

3
00:00:04,260 --> 00:00:07,600
Já už nic nevím. Nevím,
co se odehrává ve tvé hlavě,

4
00:00:07,600 --> 00:00:09,039
protože mi to neřekneš.

5
00:00:09,040 --> 00:00:12,799
Tohle video není nic jiného,
než odvedení pozornosti. Je to podvrh.

6
00:00:12,800 --> 00:00:14,719
<i>Musíme najít tělo mého syna</i>

7
00:00:14,720 --> 00:00:17,240
a musíme najít lidi,
kteří drží Willa.

8
00:00:17,320 --> 00:00:19,679
Když se z čista jasna
po 14 měsících objevím,

9
00:00:19,680 --> 00:00:21,559
nemohu hned začít klást otázky,
chápete?

10
00:00:21,560 --> 00:00:23,439
Gomora bude vědět,
kde najít Willa.

11
00:00:23,860 --> 00:00:25,780
{\an8}
Procházela jsem otcovy věci.

12
00:00:26,060 --> 00:00:29,780
{\an8}
Našla jsem platby zaslané
do toho domova. Byly pro tebe.

13
00:00:30,080 --> 00:00:31,080
{\an8}
Co kdybychom se sešli?

14
00:00:31,200 --> 00:00:33,520
{\an8}
Nemohu se s vámi sejít.
Viktor a ti ostatní by mě zabili.

15
00:00:33,520 --> 00:00:34,616
{\an8}
Přidali se ke Gomoře.

16
00:00:34,640 --> 00:00:38,480
<i>- Kde je Julien? - Šel na obhlídku,
mumlal něco o oknu.</i>

17
00:00:38,720 --> 00:00:40,680
Jeďte, jeďte, jeďte.

18
00:00:40,680 --> 00:00:42,496
{\an8}
Dostali Anderse.
Jeďte za nimi.

19
00:00:42,520 --> 00:00:46,759
<i>Pokud je projev Kamilly Agostonové
jen pouhé odvedení pozornosti, pak...</i>

20
00:00:47,960 --> 00:00:49,020
<i>K zemi!</i>

21
00:00:49,840 --> 00:00:51,260
........