1
00:02:13,125 --> 00:02:15,000
USA
RYCHLOSTNÍ STŘELBA

2
00:02:15,083 --> 00:02:16,541
Slečno?

3
00:02:21,666 --> 00:02:23,125
Ještě jedno kolo, mladá dámo?

4
00:02:23,208 --> 00:02:24,166
Ne.

5
00:02:26,666 --> 00:02:27,625
Tady je vaše výhra.

6
00:02:28,208 --> 00:02:30,166
Děkuji.

7
00:08:07,291 --> 00:08:08,375
Promiňte, ale stojíte v záběru.

8
00:08:10,000 --> 00:08:12,166
Nathane? Máme to.

9
00:08:22,125 --> 00:08:25,875
Jmenuje se Helene Mouligneová.
Sekretářka, svobodná, z předměstí.

10
00:08:25,958 --> 00:08:28,625
Podle tloušťky adresáře moc přátel neměla.

11
00:08:29,833 --> 00:08:32,000
Nejspíš ráda střílela z kulovnice.

12
00:08:32,750 --> 00:08:34,291
A takhle vypadala předtím…

13
00:08:36,291 --> 00:08:37,791
Kdy zemřela?

14
00:08:37,875 --> 00:08:40,875
Vypadá to, že zhruba před týdnem.
Samozřejmě plus mínus.

15
00:08:40,958 --> 00:08:43,666
Víc budeme vědět po pitvě. To znám.

16
00:08:44,458 --> 00:08:45,791
Bylo s tělem manipulováno?

17
00:08:45,875 --> 00:08:48,541
Ne. Lékař výslovně prohlásil,
že vše se odehrálo tady.

18
00:08:49,416 --> 00:08:52,166
Jako ty čtyři před ní.
Stejný postup, detailů tě ušetřím.

19
00:08:52,250 --> 00:08:53,375
Chauveli!

20
00:08:55,500 --> 00:08:56,708
Máme tu trochu od všeho.

21
00:08:56,791 --> 00:09:00,625
Stopy obuvi, nedopalek,
nějaká textilní vlákna…

22
00:09:00,708 --> 00:09:02,791
A pak… všechno to ostatní.

23
00:09:04,666 --> 00:09:06,375
Mohl byste na tom dělat přes noc?

24
00:09:07,375 --> 00:09:08,750
........