1
00:00:40,302 --> 00:00:42,429
Tak jo.

2
00:00:42,513 --> 00:00:43,514
Ještě jednou.

3
00:00:43,597 --> 00:00:46,100
Jasně.

4
00:00:46,183 --> 00:00:48,853
Dobře.

5
00:00:48,936 --> 00:00:54,066
<i>Aristoteles řekl,
že jsou tři druhy přátelství.</i>

6
00:00:54,150 --> 00:00:56,318
<i>První je přátelství pro užitek,</i>

7
00:00:56,402 --> 00:00:58,404
<i>které vzniká mezi vámi a někým,</i>

8
00:00:58,487 --> 00:01:01,407
<i>kdo je vám nějak užitečný,
například kolega v práci.</i>

9
00:01:01,490 --> 00:01:04,994
<i>Druhé je přátelství pro rozkoš,
které vzniká mezi dvěma a více lidmi,</i>

10
00:01:05,077 --> 00:01:07,246
<i>kteří si
užívají přítomnost toho druhého.</i>

11
00:01:07,329 --> 00:01:12,001
<i>To může být normální kamarádství
nebo i kamarád na sex.</i>

12
00:01:12,084 --> 00:01:14,545
<i>A třetí
se nazývá přátelství pro ctnost,</i>

13
00:01:14,628 --> 00:01:18,007
<i>které stojí
na vzájemném respektu a obdivu.</i>

14
00:01:18,090 --> 00:01:20,384
<i>Buduje se pomaleji,
ale je stálejší.</i>

15
00:01:20,468 --> 00:01:23,012
<i>Jde o dokonalé přátelství.</i>

16
00:01:23,095 --> 00:01:24,889
<i>Neříkám,
že vím víc než Aristoteles,</i>

17
00:01:24,972 --> 00:01:28,267
<i>ale domnívám se,
že existují další typy přátelství.</i>

18
00:01:28,350 --> 00:01:32,104
<i>Jedno nazývám ozvěnové přátelství.</i>

19
00:01:32,188 --> 00:01:34,106
<i>S někým jste se přátelili,</i>

20
00:01:34,190 --> 00:01:36,400
<i>vydali se jinými směry
a stali se jinými lidmi,</i>

21
00:01:36,484 --> 00:01:42,114
<i>ale přátelství udržujete,
protože prostě proto.</i>

22
00:01:42,531 --> 00:01:45,910
<i>Je to jako vidět člověka
se záchrannou vestou v supermarketu.</i>
........