1
00:00:06,000 --> 00:00:07,542
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:07,625 --> 00:00:09,375
U ní v bytě jsem našel několik pasů.

3
00:00:09,458 --> 00:00:11,875
Musela pracovat pro vládu. Takže CIA?

4
00:00:11,958 --> 00:00:13,833
<i>Kulturní atašé, ale to je blbost.</i>

5
00:00:13,917 --> 00:00:16,042
<i>Myslíš, že CIA zabili</i>
<i>jednoho ze svých lidí?</i>

6
00:00:16,125 --> 00:00:20,000
- Přestaň, Assafe. Dost. Viděli jsme tě.
- Co tím myslíš, viděli jste…? Ne, ne.

7
00:00:20,083 --> 00:00:21,042
Volali?

8
00:00:21,125 --> 00:00:22,125
Policie?

9
00:00:22,250 --> 00:00:24,125
Přišel tam vyšetřovatel. Sejmul jsem ho.

10
00:00:24,208 --> 00:00:26,042
- Jsi padlý na hlavu?
- Zatknul by mě.

11
00:00:26,125 --> 00:00:27,458
Musím najít Wexlera.

12
00:00:27,542 --> 00:00:28,458
- Komu voláš?
- CIA.

13
00:00:28,542 --> 00:00:30,667
Možná to Wexlera vyžene z vysoké trávy.

14
00:00:30,750 --> 00:00:32,583
- Ello. Co?
- Je tu děda Wexler.

15
00:00:32,667 --> 00:00:35,333
Tali, Wexler je v Izraeli.
Přiletím příštím letadlem.

16
00:00:35,417 --> 00:00:36,833
<i>Dveře se zavírají.</i>

17
00:00:40,625 --> 00:00:42,583
SERIÁL NETFLIX

18
00:01:25,042 --> 00:01:28,875
<i>Nyní přijíždíme na krátkodobé parkoviště</i>
<i>a do garáží půjčovny aut.</i>

19
00:01:35,875 --> 00:01:37,875
VÍTEJTE V AIRTRAINU JFK

20
00:01:42,417 --> 00:01:44,542
Promiňte. Kam jede ten vlak?

21
00:01:44,625 --> 00:01:46,833
Zpátky na JFK, odkud jsme vyjeli.

22
00:02:06,250 --> 00:02:10,875
<i>Tento vlak směřuje na JFK,</i>
<i>mezinárodní letiště, terminál 1.</i>

23
00:02:38,833 --> 00:02:40,083
Hajzl.

........