1
00:00:06,708 --> 00:00:10,500
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:11,833 --> 00:00:16,333
TAMILSKÝ FILMOVÝ PRŮMYSL SE SPOJIL
NA PODPORU SVÝCH LIDÍ BĚHEM PANDEMIE.

3
00:00:19,292 --> 00:00:21,875
9 PŘÍBĚHŮ
EMOCE

4
00:01:46,750 --> 00:01:49,042
DEVĚT EMOCÍ

5
00:01:49,125 --> 00:01:52,708
ODVAHA

6
00:01:58,000 --> 00:02:00,917
ODVAHU, DRAHÉ SRDCE – C. S. LEWIS

7
00:02:03,792 --> 00:02:05,125
<i>Alfo 1, ozvěte se.</i>

8
00:02:05,208 --> 00:02:06,375
<i>Alfo 1, ozvěte se.</i>

9
00:02:06,958 --> 00:02:08,583
<i>Podejte hlášení, Alfo 1.</i>

10
00:02:09,792 --> 00:02:10,917
<i>Alfo 1, ozvěte se.</i>

11
00:02:30,542 --> 00:02:32,167
Třese se ti ruka.

12
00:02:36,958 --> 00:02:43,708
ZA HRANICÍ ODVAHY…

13
00:03:18,292 --> 00:03:22,125
I když to bude trvat měsíce
nebo dlouhé roky,

14
00:03:22,208 --> 00:03:25,542
budu za tebou chodit každý den.

15
00:03:26,125 --> 00:03:29,583
Nepřestanu, dokud mi nevrátíš
manžela v pořádku.

16
00:03:38,917 --> 00:03:43,625
O ŠEST TÝDNŮ DŘÍVE

17
00:04:35,417 --> 00:04:37,542
Pitomci!

18
00:06:09,917 --> 00:06:12,583
Hej, nemyslete si,
že jsme vyhráli, když utekli.

19
00:06:12,667 --> 00:06:15,792
Buďte dál na pozoru.
Jsou to zarytí Naxalité.

20
00:06:15,875 --> 00:06:17,625
Nebudeme to čekat.

21
00:06:17,708 --> 00:06:20,333
Budou se schovávat a pak zaútočí.

22
00:06:20,417 --> 00:06:23,208
Každopádně se připravte
na půlnoční hostinu.

23
00:06:23,292 --> 00:06:25,292
Co? Slyšeli jste mě?

24
........