1
00:00:03,000 --> 00:00:04,500
AKO SA SVET ROZŠIRUJE

2
00:00:07,900 --> 00:00:10,800
OBJAVTE PRÍBEHY

3
00:00:14,900 --> 00:00:16,950
TÝCH PREDURČENÝCH

4
00:00:18,880 --> 00:00:20,200
Z KTORÝCH BUDÚ

5
00:00:25,300 --> 00:00:28,710
LEGENDY

6
00:00:33,408 --> 00:00:34,409
Som Iron Man.

7
00:00:36,661 --> 00:00:41,124
"Som Iron Man." Myslíte si, že ste
jediný superhrdina na svete?

8
00:00:42,167 --> 00:00:46,546
<i>Stal ste sa súčasťou väčšieho celku,
ktorý ešte nepoznáte.</i>

9
00:00:46,629 --> 00:00:50,216
- Kto sakra ste?
- Nick Fury, riaditeľ S.H.I.E.L.D.u.

10
00:00:51,634 --> 00:00:53,970
Prišiel som sa s vami porozprávať
o iniciatíve Avenger.

11
00:00:54,750 --> 00:00:58,200
AVENGERS INICIATÍVA

12
00:01:03,354 --> 00:01:07,108
Nemáme tušenie, akým
hviezdnym hrozbám môžeme čeliť.

13
00:01:07,192 --> 00:01:10,195
Len pre prípady núdze. Jasné?

14
00:01:11,071 --> 00:01:12,864
<i>A naše jednočlenné komando</i>

15
00:01:12,947 --> 00:01:16,367
<i>si niečo vybavuje
na druhom konci vesmíru.</i>

16
00:01:17,994 --> 00:01:19,829
S.H.I.E.L.D. samotný nás neochráni.

17
00:01:20,955 --> 00:01:22,582
<i>Myslíte, že tu sú ďalší ako ona?</i>

18
00:01:22,665 --> 00:01:25,001
<i>Veď o ňu sme prakticky zakopli.</i>

19
00:01:31,591 --> 00:01:33,843
Nechcem sa pridať
do vašej super tajnej kapely.

20
00:01:33,968 --> 00:01:38,306
Nie. Už si spomínam.
Vy ste vlastne samotár.

21
00:01:38,389 --> 00:01:39,557
Ako vám to vlastne ide?

22
00:01:43,645 --> 00:01:47,440
Chceš to robiť ako
osamelý strelec, ale nie je to nutné.

23
00:01:47,524 --> 00:01:49,150
Nie si na to sám.
........