1
00:00:05,047 --> 00:00:07,049
Uveďte na záznam vaše mená, prosím.

2
00:00:08,007 --> 00:00:09,426
Hank Gillis, skúšobný pilot.

3
00:00:10,260 --> 00:00:12,513
Arthur Conway. Riadiaci letovej prevádzky.

4
00:00:13,347 --> 00:00:16,558
Myslíte si, že tesnenie, ktoré používame,

5
00:00:16,642 --> 00:00:19,186
má nepriaznivé zdravotné účinky.

6
00:00:19,269 --> 00:00:21,230
Áno. Preto sme tu.

7
00:00:26,068 --> 00:00:27,694
Boli to informátori.

8
00:00:27,778 --> 00:00:30,781
Chceli ľudí upozorniť na to,
čo robí Strata.

9
00:00:30,864 --> 00:00:33,116
Čiže ako my?

10
00:00:33,909 --> 00:00:36,662
A myslím, že preto im išla Strata po krku.

11
00:00:36,745 --> 00:00:38,997
A preto niekto poškodil Hankovo lietadlo.

12
00:00:39,081 --> 00:00:41,834
Počkať, myslíte, že zabili Samovho otca?

13
00:00:44,169 --> 00:00:47,756
Je tu nejako teplo.
Začínam sa potiť. Aj vy sa potíte?

14
00:00:48,340 --> 00:00:49,758
Na to nemáme dôkaz.

15
00:00:49,842 --> 00:00:52,094
Áno, je to nepriamy dôkaz.

16
00:00:52,177 --> 00:00:55,013
Super. Máte pred očami hviezdičky?
Lebo ja áno.

17
00:00:56,223 --> 00:00:59,142
Ale máme dôkaz,
že Strata vedela o kadmiu.

18
00:01:00,978 --> 00:01:04,355
Vedeli, že je nebezpečné
a rozhodli sa to ututlať.

19
00:01:04,438 --> 00:01:07,776
A ich zamestnanci, ako môj dedko,

20
00:01:07,860 --> 00:01:09,945
kvôli nim trpia a sú chorí.

21
00:01:11,196 --> 00:01:12,406
To je náš príbeh.

22
00:01:13,198 --> 00:01:16,368
Máš pravdu. Vynesieme to na svetlo.

23
00:01:16,451 --> 00:01:18,370
Netušia, čo ich čaká.

24
00:01:21,957 --> 00:01:24,710
ČAROVNÁ HODINKA
........