1
00:00:13,940 --> 00:00:15,680
Pojď.

2
00:00:24,980 --> 00:00:27,780
- Nechci! Ne.
- Neřvi a pojď.

3
00:00:27,780 --> 00:00:31,660
Nechci. Nechci. Nechci.

4
00:00:31,660 --> 00:00:34,460
- Hej!
- Nechci. Nechci.

5
00:00:34,460 --> 00:00:38,560
- Nechci.
- Pojď. Dělej.

6
00:00:41,120 --> 00:00:43,880
Nechci. Nechci.

7
00:00:46,020 --> 00:00:47,920
Nahoru.

8
00:01:09,460 --> 00:01:13,420
Yongu, necháš ji řvát jak na lesy?

9
00:01:13,420 --> 00:01:16,820
Přivolá poldy. Umlč ji.

10
00:01:16,820 --> 00:01:20,340
- Přivaž ji tam.
- Jasně, Paewe.

11
00:01:20,340 --> 00:01:22,260
Drž hubu!

12
00:01:23,320 --> 00:01:25,100
To bolí.

13
00:01:31,020 --> 00:01:33,760
Ticho! Drž hubu!

14
00:02:05,620 --> 00:02:10,300
- Je tu doktorka. - Nat.
- Našli jste Mathusorn a Pheung?

15
00:02:10,300 --> 00:02:13,900
Zatím ne. A všichni
z Hororové skupiny zmizeli.

16
00:02:14,260 --> 00:02:18,580
Ale vím jistě,
že Mathusorn půjde Pheung zachránit.

17
00:02:20,020 --> 00:02:25,180
Zavolal jsem tě,
abys mi s tím případem pomohla.

18
00:02:25,180 --> 00:02:27,080
Jak jako?

19
00:02:29,940 --> 00:02:33,720
Nat, kdybys byla Paew

20
00:02:33,720 --> 00:02:38,660
a chtěla ses Mathusorn pomstít,
kam bys Pheung odvezla?

21
00:02:57,100 --> 00:03:02,860
Nejsem si jistá,
protože Paewa moc dobře neznám.

22
00:03:04,460 --> 00:03:09,980
Ale kdybych byla Mathusorn,
zavedla bych je tam,

23
........