1
00:01:03,522 --> 00:01:09,403
NEZVĚSTNÁ

2
00:01:38,098 --> 00:01:41,393
<i>FBI s bostonskou policií</i>
<i>a státní policií v New Hampshire</i>

3
00:01:41,477 --> 00:01:45,064
<i>vyzvedla šest těl</i>
<i>v zalesněné oblasti New Hampshiru.</i>

4
00:01:45,731 --> 00:01:48,275
<i>Těla byla v pokročilém</i><i>stádiu rozkladu.</i>

5
00:01:48,442 --> 00:01:50,778
{\an8}<i>Identifikace proběhne</i><i>až po odebrání DNA.</i>

6
00:01:50,861 --> 00:01:52,238
{\an8}NOVINKY
MASOVÝ HROB

7
00:01:52,321 --> 00:01:54,031
{\an8}<i>Podezříváte Emily Byrneovou?</i>

8
00:01:57,117 --> 00:01:58,202
<i>Bez komentáře.</i>

9
00:01:58,577 --> 00:02:01,121
<i>Prý vás tam zavedla Emily Byrneová.</i>

10
00:02:01,205 --> 00:02:02,957
<i>Jedná se o masového vraha?</i>

11
00:02:04,333 --> 00:02:05,501
<i>Slečna Byrneová</i>

12
00:02:05,584 --> 00:02:08,295
<i>je hledaná za vraždu</i>
<i>agenta Adama Radforda.</i>

13
00:02:10,714 --> 00:02:13,175
{\an8}<i>Byla vypsána odměna $250,000</i>

14
00:02:13,259 --> 00:02:16,136
{\an8}<i>v souvislosti s dopadením vraha.</i>

15
00:02:16,428 --> 00:02:17,763
{\an8}<i>To je pro tentokrát vše.</i>

16
00:02:17,847 --> 00:02:19,640
{\an8}Řekněte nám něco o včerejší střelbě.

17
00:02:19,723 --> 00:02:21,225
Byrneová je podezřelá?

18
00:02:21,308 --> 00:02:22,142
Je naživu?

19
00:02:22,351 --> 00:02:23,352
Bez komentáře.

20
00:02:23,561 --> 00:02:25,896
Jaká je vaše pracovní hypotéza?

21
00:02:25,938 --> 00:02:27,523
Bez komentáře.

22
00:02:27,857 --> 00:02:29,733
{\an8}<i>Ptejte se, kolikrát chcete.</i>

23
00:02:30,568 --> 00:02:31,735
{\an8}<i>Děkuji.</i>

24
00:03:31,337 --> 00:03:32,630
{\an8}Kde jsme?

........