1
00:00:08,008 --> 00:00:11,595
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,181 --> 00:00:16,558
Tak je to konečně tady.

3
00:00:16,642 --> 00:00:19,061
Jo, je to docela stresující, viď?

4
00:00:19,144 --> 00:00:20,646
Ty nejsi vůbec nervózní!

5
00:00:20,729 --> 00:00:22,648
Neříkali, že jakmile se zúčastníš

6
00:00:22,731 --> 00:00:25,901
hlavního kola šamanského turnaje,
nebudeš se moct vrátit zpátky?

7
00:00:25,984 --> 00:00:28,320
Teď by ses neměl chovat tak uvolněně.

8
00:00:28,904 --> 00:00:31,573
Už jsem se s tím asi smířil.

9
00:00:33,325 --> 00:00:36,662
My už se pak nikdy neuvidíme, co?

10
00:00:39,957 --> 00:00:42,000
<i>Joh je zase dlouho venku, že?</i>

11
00:00:42,084 --> 00:00:43,752
Nech ho být.

12
00:00:43,835 --> 00:00:46,421
Užívá si procházku po okolí.

13
00:00:47,839 --> 00:00:49,675
Nechce se s ním rozloučit.

14
00:00:49,758 --> 00:00:51,718
Je sentimentální.

15
00:00:51,802 --> 00:00:55,389
Tak se loučí se vším
ze svého každodenního života.

16
00:00:55,472 --> 00:00:57,474
Je to naposled,
co to v tomhle světě uvidí.

17
00:00:58,642 --> 00:01:02,229
<i>Už tě nikdy neuvidím, viď, bráško?</i>

18
00:01:02,813 --> 00:01:03,939
Tady.

19
00:01:05,232 --> 00:01:06,775
Hodně jsem se s tím nadřela.

20
00:01:07,317 --> 00:01:08,151
Tak…

21
00:01:08,944 --> 00:01:12,447
vezmi si to s sebou a mysli na mě!

22
00:01:12,531 --> 00:01:13,699
Pirico…

23
00:01:15,617 --> 00:01:17,786
<i>Opouštím tohle město.</i>

24
00:01:18,370 --> 00:01:20,080
Ale já, Rjú „Dřevěné bidlo“,

25
........