1
00:00:12,821 --> 00:00:18,091
Titulky 9.8.2021
Andrea1717

2
00:00:34,169 --> 00:00:37,009
ČARODEJNÍCKA VEČERA

3
00:00:45,368 --> 00:00:47,527
Mama, čo robíš?

4
00:00:47,997 --> 00:00:50,197
Mala by si aspoň otvoriť okno.

5
00:00:50,237 --> 00:00:51,697
Smrdí to tu strašne mastnotou.

6
00:00:51,737 --> 00:00:53,737
O čom to hovoríš?

7
00:00:53,938 --> 00:00:55,237
Dnes je výročie úmrtia tvojho otca.

8
00:00:55,277 --> 00:00:58,108
Musíme pripraviť niečo dobré,
aby to cítil a prišiel.

9
00:00:58,578 --> 00:01:02,277
Bože, nehovor mi,
že si zabudol na výročie otcovej smrti?

10
00:01:02,718 --> 00:01:06,618
Ako si na tento deň m ohol zabudnúť?

11
00:01:06,648 --> 00:01:08,048
O čom to hovoríš?

12
00:01:08,088 --> 00:01:09,918
Otec zomrel v zime.

13
00:01:09,957 --> 00:01:11,927
Ochutnaj to.

14
00:01:11,957 --> 00:01:13,087
Zabudni na to.

15
00:01:13,487 --> 00:01:15,957
Choď sa umyť a pomôž mi.

16
00:01:16,957 --> 00:01:17,927
Čo je s tebou mama?

17
00:01:17,957 --> 00:01:20,268
Mimochodom, počula som,

18
00:01:20,298 --> 00:01:22,737
že si sa v škole prihlásil
do turistického krúžku.

19
00:01:22,968 --> 00:01:26,207
Sú tam aj nejaké pekné dievčatá?

20
00:01:35,177 --> 00:01:36,518
ČARODEJNÍCKA VEČERA

21
00:01:36,548 --> 00:01:37,548
6. epizóda

22
00:01:37,578 --> 00:01:40,218
ZABUDNUTÉ SPOMIENKY A RYŽOVÉ KOLÁČIKY

23
00:01:46,757 --> 00:01:48,957
Mama! Mama!

24
00:01:49,457 --> 00:01:51,397
Čo tu robíš? Prečo tu sedíš?

........