1
00:00:01,370 --> 00:00:04,223
Na západě Jižní Ameriky

2
00:00:04,247 --> 00:00:08,565
je země s exotickými džunglemi,
rozlehlými planinami,

3
00:00:08,584 --> 00:00:11,510
a ohromujícími archeologickými nalezištmi.

4
00:00:11,661 --> 00:00:13,995
Po celé té oblasti světa

5
00:00:14,015 --> 00:00:15,906
máme ty nejvíc úžasné

6
00:00:15,924 --> 00:00:19,576
architekturální stavby na planetě Zemi.

7
00:00:19,595 --> 00:00:22,337
Ale mohou nové objevy odhalit,

8
00:00:22,356 --> 00:00:24,414
že skutečná historie Peru

9
00:00:24,433 --> 00:00:28,918
je mnohem úžasnější, než
jsme si kdy představovali?

10
00:00:28,936 --> 00:00:30,937
Datování Caralu vážně zpochybnilo

11
00:00:31,090 --> 00:00:33,607
počátky civilizace na planetě.

12
00:00:33,759 --> 00:00:36,260
Vykopávky ukázaly celý region

13
00:00:36,278 --> 00:00:37,703
v nové podobě.

14
00:00:37,780 --> 00:00:40,097
Archeoastronautický teoretik

15
00:00:40,115 --> 00:00:44,284
Giorgio Tsoukalos se připojil k
spisovateli Davidu Childressovi,

16
00:00:44,436 --> 00:00:46,620
a investigativnímu mytologovi
Williamu Henrymu

17
00:00:46,772 --> 00:00:50,941
aby prozkoumal důkaz naznačující,
že Peru bylo domovem

18
00:00:50,959 --> 00:00:54,294
pokročilé civilizace před tisíci lety.

19
00:00:55,631 --> 00:00:57,872
Tyto objevy mění podstatu

20
00:00:57,892 --> 00:01:00,041
archeologie v Jižní Americe.

21
00:01:00,061 --> 00:01:03,120
A byly ovlivněny bytostmi z jiného světa.

22
00:01:04,047 --> 00:01:06,714
Vzkaz je stejný u všech těchto objevů,

23
00:01:06,734 --> 00:01:09,902
že mimozemšťané tady byli, aby nás rozvinuli.

24
00:01:09,978 --> 00:01:12,738
Tohle je tak vzrušující, jak jen může být.
........