1
00:00:08,946 --> 00:00:14,146
Titulky 9.8.2021
Andrea1717

2
00:00:14,346 --> 00:00:15,306
Haló?

3
00:00:15,906 --> 00:00:17,306
Prečo mi nedvíhaš telefón?

4
00:00:17,746 --> 00:00:19,666
Tee ide do Basovho domu!

5
00:00:19,666 --> 00:00:20,626
Čo?

6
00:00:21,786 --> 00:00:24,786
Tee ide do Basovho domu!

7
00:00:36,266 --> 00:00:39,066
Môžem si požičať tvoj telefón,
aby som zavolal bratovi?

8
00:01:04,266 --> 00:01:05,026
Bas.

9
00:01:06,986 --> 00:01:08,746
Upokoj sa.

10
00:01:12,426 --> 00:01:13,586
Je to tvoje?

11
00:01:25,146 --> 00:01:26,306
Haló, Bank!

12
00:01:26,826 --> 00:01:27,866
Bank!

13
00:01:27,946 --> 00:01:29,026
Kde si?

14
00:01:31,626 --> 00:01:33,546
Okamžite choď do nášho domu.

15
00:01:34,586 --> 00:01:37,586
Áno, Tee ide do nášho domu.

16
00:01:39,986 --> 00:01:41,346
Dobre, porozprávame sa neskôr.

17
00:01:41,346 --> 00:01:43,146
Uvidíme sa tam.

18
00:01:46,946 --> 00:01:49,066
Porozprávam sa s tebou neskôr.

19
00:02:01,466 --> 00:02:02,186
Bas,

20
00:02:02,186 --> 00:02:03,426
môžeš mi podať telefón?

21
00:02:13,426 --> 00:02:14,226
Kde si teraz?

22
00:02:14,586 --> 00:02:15,546
Môžeš nám získať viac času?

23
00:02:16,266 --> 00:02:18,146
Získať viac času? Ako?

24
00:02:19,226 --> 00:02:21,466
Musím ti prekladať
Thajštinu do Thajštiny?

25
........