1
00:00:00,020 --> 00:01:02,480
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:00,160 --> 00:00:04,400
Dávat první pomoc při zpěvu písně Stayin 'Alive
je zřejmě jediný způsob, jak zabránit jisté smrti?

3
00:00:04,401 --> 00:00:06,280
Naučí tě to správně
nastavit rytmus.

4
00:00:06,280 --> 00:00:07,360
Ustup!

5
00:00:08,420 --> 00:00:12,020
Nemluví a už nepromluvil dva roky.

6
00:00:12,020 --> 00:00:12,920
Lauro.

7
00:00:12,920 --> 00:00:13,999
Viděl jsi zprávy?

8
00:00:14,080 --> 00:00:16,560
Konečně zmizí hovna z našich ulic.

9
00:00:20,920 --> 00:00:22,759
<i>Co Gomora říká,
má pro mě velký význam.</i>

10
00:00:22,760 --> 00:00:24,119
<i>Protože poprvé ve mém životě</i>

11
00:00:24,120 --> 00:00:26,180
mi někdo mluví z duše.

12
00:00:26,320 --> 00:00:28,439
Will Chambers nahrál video.

13
00:00:28,440 --> 00:00:30,879
<i>Po dalším útoku
se chtěl stát mučedníkem.</i>

14
00:00:30,880 --> 00:00:32,959
<i>Jistě vás zajímá,
proč k tomu dnes došlo.</i>

15
00:00:32,960 --> 00:00:35,559
<i>Proč byla prolita všechna ta krev,
proč všichni ti lidé museli zemřít.</i>

16
00:00:35,560 --> 00:00:36,919
<i>Zemřou další lidé.</i>

17
00:00:36,920 --> 00:00:39,040
A pouze váš syn ví, jak a kde.

18
00:00:40,800 --> 00:00:43,040
<i>Will nám lhal.</i>
<i>Hrál si s námi.</i>

19
00:00:44,040 --> 00:00:46,940
<i>Kamilla Agostonová není Gomora.</i>

20
00:00:46,960 --> 00:00:48,599
Kdo to tedy je?

21
00:00:48,600 --> 00:00:52,000
<i>Kdo další nám říkal,
co jsme chtěli slyšet,</i>

22
00:00:52,280 --> 00:00:55,400
<i>hrál si s námi,
aby měli čas zmizet?</i>

23
00:00:56,560 --> 00:00:58,040
Andras Juszt.
........