1
00:00:06,000 --> 00:00:10,541
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,041 --> 00:00:14,541
PRODUKCE: FILMIZION

3
00:00:39,833 --> 00:00:41,125
Co čumíte?

4
00:00:43,250 --> 00:00:44,083
Jdeme.

5
00:00:47,041 --> 00:00:48,333
Představení skončilo.

6
00:00:48,416 --> 00:00:50,166
Rozejděte se!

7
00:00:50,750 --> 00:00:51,666
Honem!

8
00:00:57,083 --> 00:01:00,791
A škola za to nepřebírá
žádnou odpovědnost?

9
00:01:01,291 --> 00:01:05,250
Svoji dceru už stejně nechci nechávat
v té vaší „prestižní” škole.

10
00:01:16,375 --> 00:01:18,208
Chci vědět jen jedno.

11
00:01:18,791 --> 00:01:22,166
Když jsi poslala tu fotku
úplně cizímu klukovi, cos čekala?

12
00:01:22,666 --> 00:01:27,041
Myslelas, že se do tebe bláznivě zamiluje?

13
00:01:27,791 --> 00:01:30,375
Myslelas, že ho tím
absurdním kouskem přiměješ,

14
00:01:30,458 --> 00:01:33,708
aby se do tebe zamiloval a vzal si tě?

15
00:01:34,458 --> 00:01:36,291
Nikdo nechce poškozené zboží.

16
00:01:38,666 --> 00:01:40,958
Dívka má jen svou pověst.

17
00:01:41,833 --> 00:01:46,041
Je jako sklo. Když se rozbije,
už ho nedáš dohromady.

18
00:01:46,625 --> 00:01:49,541
A ty jsi teď to rozbité sklo.

19
00:01:52,083 --> 00:01:54,208
Co o nás teď řeknou lidi?

20
00:02:25,458 --> 00:02:30,375
DÍVČÍ ŠKOLA AL RAWABI

21
00:02:30,458 --> 00:02:33,833
{\an8}TVŮRKYNĚ: TIMA SHOMALI A SHIRIN KAMAL

22
00:02:34,333 --> 00:02:37,500
REŽIE: TIMA SHOMALI

23
00:02:38,958 --> 00:02:41,833
Vezměte si jeden leták a pošlete to dál.

24
00:02:42,500 --> 00:02:45,583
Jestli se chcete zúčastnit
........