1
00:00:06,000 --> 00:00:10,541
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,916 --> 00:00:14,541
PRODUKCE: FILMIZION

3
00:00:17,916 --> 00:00:21,208
Hadio, dělej, jsi pozadu!
Ona vyhraje! Dělej!

4
00:00:23,916 --> 00:00:26,291
Hadio, jsi pozadu!

5
00:00:26,375 --> 00:00:28,541
Z tohohle bude virál!

6
00:00:28,625 --> 00:00:32,500
Takové vedení jsme nezažily
od začátku soutěže.

7
00:00:32,583 --> 00:00:37,166
Výborně, Hadio! Hadia se nenechá odradit.

8
00:00:37,750 --> 00:00:40,666
Ale ne! Ve vedení je Dina.

9
00:00:40,750 --> 00:00:42,916
Ta holka je žravá legenda!

10
00:00:43,000 --> 00:00:46,833
Paráda! Jak to jen dělá?

11
00:00:46,916 --> 00:00:50,250
- Jak jsi dokázala být ve vedení?
- Dina!

12
00:00:56,500 --> 00:00:58,958
Dámy…

13
00:00:59,041 --> 00:01:01,333
Zdá se, že máme vítězku!

14
00:01:02,416 --> 00:01:03,875
Vyhrála jsem!

15
00:01:04,500 --> 00:01:07,125
Co jí je? Asi bude zvracet.

16
00:01:10,791 --> 00:01:12,083
- Fuj!
- No ne.

17
00:01:15,166 --> 00:01:16,458
To byl děs.

18
00:01:19,208 --> 00:01:20,250
Dobrý?

19
00:01:21,916 --> 00:01:22,791
Hej!

20
00:01:24,208 --> 00:01:26,708
Co to sakra děláš, Dino? Neblázni.

21
00:01:26,791 --> 00:01:27,875
Co je ti po tom?

22
00:01:27,958 --> 00:01:30,625
Dino, ty holky si z tebe utahujou.

23
00:01:31,208 --> 00:01:32,583
To není pravda.

24
00:01:33,166 --> 00:01:35,541
Mají mě rády, že je se mnou legrace.

........