1
00:00:26,025 --> 00:00:28,903
Chtěl jsem všechny sezvat
hned první den,

2
00:00:29,445 --> 00:00:31,447
abych vás přivítal v Bílém domě.

3
00:00:31,531 --> 00:00:35,493
V naší včerejší výhodné pozici si
člověk nemohl pomoct a musel být

4
00:00:35,576 --> 00:00:39,163
inspirován pohledem na Američany,
kam oko dohlédlo.

5
00:00:39,747 --> 00:00:42,333
Byli tam, protože věří,

6
00:00:42,416 --> 00:00:44,961
že tohle je v Americe
okamžik velké změny.

7
00:00:45,044 --> 00:00:50,174
Čas znovuoživení naší demokracie
a přestavby naší země.

8
00:00:50,633 --> 00:00:54,470
Bez ohledu na to, jak dlouho
budeme mít důvěru veřejnosti,

9
00:00:54,887 --> 00:00:58,182
bychom neměli zapomínat,
že máme veřejnosti sloužit

10
00:00:58,266 --> 00:01:00,893
a že služba veřejnosti
je privilegiem.

11
00:01:01,602 --> 00:01:05,815
Služba veřejnosti je prostě
a rozhodně

12
00:01:05,898 --> 00:01:09,235
uspokojováním zájmů Američanů.

13
00:01:18,160 --> 00:01:22,123
Vzpomínám si, jak jsme se ženou
mířili do rezidence

14
00:01:22,206 --> 00:01:26,544
první den, co byli v Bílém domě.

15
00:01:26,627 --> 00:01:28,880
Ve výtahu byla obsluha.

16
00:01:29,630 --> 00:01:31,048
Afroameričan,

17
00:01:31,132 --> 00:01:34,385
který v té době pracoval
v Bílém domě už čtyřicet let.

18
00:01:34,468 --> 00:01:37,305
A já řekl: "Jaký jste měl pocit
během celého toho procesu,

19
00:01:37,388 --> 00:01:41,350
kdy byl Afroameričan
na cestě ke zvolení

20
00:01:41,434 --> 00:01:43,019
prezidentem Spojených států?"

21
00:01:44,478 --> 00:01:48,858
A on řekl: "Během celé kampaně
jsem si nikdy nemyslel,

22
00:01:49,358 --> 00:01:52,361
........